Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Esbjerg klar til at handle i forhold til børne-brandstiftere

Politiets opklaring af brande og afsløring af at gerningsmændene er børn og meget unge, har givet travlhed i kommunens børne- og familieforvaltning

ESBJERG: Efter Syd- og Sønderjyllands politi har rejst sigtelser mod ti børn og unge for brandstiftelse, er Esbjerg Kommune gået aktivt ind i de enkelte sager, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

- Det store opklaringsarbejde, som Syd- og Sønderjyllandspoliti har lagt for dagen i disse sager, kan jeg kun rose. Det er endnu for tidligt at sige, om der kommer flere sigtelser. Men vi er klar med indsatser over for de børn og unge, som nu er i politiets søgelys, siger formand for Børn & Familieudvalget Hans Erik Møller (S).

Esbjerg Kommune er i gang med at undersøge og vurdere hver enkelt sag samt hvilke tiltag, der skal til for at hjælpe både forældre og børn i sagerne.

Ifølge politiet, så er der tale om gerningsmænd på helt ned til syvårs alderen.

- I forhold til de ti børn og unge er vi inde og vurdere forholdene for det enkle barn. Så snart at der rejses sigtelse mod et barn, så bliver det også til en sag hos kommunen. Vores vurdering inddrager selvfølgelig også forældrene. Langt hen ad vejen søger vi dialogen med dem i forhold til, om vi har nogle initiativer, som kan understøtte forældrerollen og forhindre, at børnene deltager i denne type aktiviteter, fortæller Kirsten Vedel Eriksen, familiechef ved Esbjerg Kommune.

Hun understreger, at man fra kommunens side selvfølgelig er klar med de nødvendige foranstaltninger, og at man vil igangsætte eventuelle initiativer hurtigst muligt afhængigt af det enkelte barns behov. Fra kommunens side kigger man også på gruppen som helhed. Eneste umiddelbare fællestræk ved de involverede er ifølge Kirsten Vedel Eriksen geografi.

- Den aldersmæssige spredning samt børnenes meget forskellige udgangspunkter og behov tyder ikke på at grupperingen på nogen måde er en bande, baseret på vores viden indtil videre, siger Kirsten Vedel Eriksen, som også har fået dette bekræftet af Syd- og Sønderjyllandspoliti.

I stedet har Esbjerg Kommune stor fokus på tidspunktet for brandene.

- Størstedelen af brandene er sket i fritiden mellem klokken 15 og 18. Derfor mødes vi nu med skolerne, SSP, klubberne og politiet for at gå i en tæt dialog omkring, hvad der skal ske fremover, siger Kirsten Vedel Eriksen.

mou