DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Enighed i Odsherred om budget med statslig skatterabat

Odsherred Byråd står i enighed bag budgetaftalen for 2021.
2. SEP 2020 15.36
TEMA: Budget 2021

ODSHERRED: Odsherred Byråd står i enighed bag budgetaftalen for 2021, der gør sig bemærket ved ikke at nævne med et ord, at der er udsigt til en skattenedsættelse på 0,3 procentpoint fra 26,6 pct. til 26,3 pct. De 26,3 pct. er den overgrænse, som 12 kommuner i forbindelse med udligningsreformen blev stillet i udsigt, at de kunne komme ned på med fuld kompensation fra staten for de mistede skattepenge.

Derfor betyder skatteprocenten da heller ikke noget for budgettet, kun for kommunens borgere, men trods fraværet i teksten vil ifølge referat fra økonomiudvalgsmøde "skatteprocenten nedsættes fra 26,6 pct. til 26,3 pct., såfremt der modtages tilsagn om modsvarende kompensation".

Indholdsmæssigt rummer budgetaftalen ikke de store udsving. Tilbage i 2019 besluttede byrådet måltal for serviceområder og administration, som fortsat følges og også gælder næste år, når 2022 budgettet skal lægges. I alt er der i 2021 driftsudvidelser for 27,3 mio. kr. og nyanlæg for 19,9 mio. kr.

Budgetaftalen er forhandlet mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, De Radikale og Odsherred Listen, og Enhedslisten har efterfølgende tilsluttet sig. Budgettet første- og andenbehandles i Odsherred Byråd henholdsvis 8. og 29. september.

 

Se budgetaftalen.