Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Energirenovering uden så megen bureaukrati

Ringkøbing-Skjern betaler for de første 100 boligejeres energi-gennemgang - på vej mod sin status som selvforsynende med vedvarende energi
5. DEC 2011 9.07

RINGKØBING-SKJERN: Målet med kommunens energivision, Energi 2020 er, at kommunen om kun ni år kan kalde sig 100 procent selvforsynende med vedvarende energi. Og hvis det skal lykkes, så skal alle bidrage - også borgerne. Målet er, at 1.000 boligejere inden udgangen af 2014 skal have energioptimeret deres hjem.

- Det kan lyde som et voldsomt krav, men sådan er det på ingen måde. Der er god fornuft i at energioptimere sit hjem. Det handler selvfølgelig om energi og klima, men det handler i høj grad også om klingende mønt for den enkelte boligejer. For mange boligejere kan det virkelig betale sig at energioptimere sit hjem, fortæller Henning Donslund, leder af kommunens energisekretariat.

Samarbejdsaftale med Scanenergi
Energisekretariatet har netop indgået en samarbejdsaftale med selskabet Scanenergi A/S, der forpligter sig til at hjælpe de første 100 boligejere i kommunen til at gennemføre en energirenovering inden udgangen af 2012. De 100 boliger er første milepæl på vejen frem mod de 1.000 boliger.

- Det er et ambitiøst mål, men vi er overbeviste om, at det kan lykkes. Hele projektet handler om kvalitet og om at sætte borgerne i centrum. Borgeren skal opleve en nytteværdi af renoveringen - og her taler vi om at spare på udgifterne til energi - så kan projektet lykkes, siger Knud Christensen, formand for Energirådet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Han fortæller, at med de effektmål, der er sat for de enkelte renoveringer, vil boligejerne uden tvivl opleve en væsentlig reduktion i deres forbrug.

Nem adgang til energioptimering

Modellen byder nemlig også på en forenkling af hele processen. Tidligere skulle boligejeren selv finde ud af præcis, hvad der skulle gøres ved huset. Samtidig kunne det være svært at overskue, om der overhovedet var en gevinst.

Hele den proces sættes med projektet i system. Fremover kan boligejerne i Ringkøbing-Skjern Kommune hente hjælp på hjemmesiden www.husetsenergi.dk.
Her vil de finde et link til en energiberegner, der nemt og hurtigt giver et overblik over mulige forbedringer. Hvis der er et potentiale kontakter en konsulent fra Scanenergi boligejeren, og der udarbejdes herefter en egentlig energiplan for renoveringen.

Boligejere, hvis bolig har potentiale for forbedringer, kan forvente at få gratis hjælp til de egentlige energiberegninger, ligesom en del vil modtage uvildig konsulenthjælp til processen.

- På den måde springer vi en masse bureaukratiske led over. Det skal være nemt at energioptimere sin bolig, og det bliver det fremover, lover Henning Donslund.
Projektet er støttet af RAH - Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning, og Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S.


Fakta
Scanenergi har forpligtet sig til at gennemføre en række ambitiøse mål:
- 100 boligejere i Ringkøbing-Skjern Kommune gennemfører en energirenovering inden 31. december 2012
- Der skal opnås en samlet energibesparelse på mindst 4.000 kWh/år pr. energirenoveret hus
- Der skal opnås en samlet energibesparelse på mindst 400.000 kWh/år inden udgangen af 2012
- Scanenergi skal udarbejde evaluerings- og dokumentationsrapporter kvartalsvis.