dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger

Ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen:
En patient bør aldrig fastholdes i længere end 30 minutter

Reglerne om brug og registrering af tvang i psykiatrien er præciseret.
14. AUG 2020 8.29

'Fastholdelse som selvstændig tvangsforanstaltning skal være så kort som muligt og bør aldrig have en varighed på mere end 30 minutter.'

Sådan lyder det blandt andet, efter Sundhedsstyrelsen har revideret to vejledninger for henholdsvis anvendelse og registrering af tvang i psykiatrien. Vejledningerne er opdateret på baggrund af ændringer i psykiatriloven, men indeholder også en række præciseringer, oplyser styrelsen.

Det er et grundlæggende princip, at sygdomsbehandling i bred forstand kræver patientens samtykke. Brugen af tvang er et meget alvorligt indgreb i retten til selvbestemmelse, og derfor er der strenge betingelser, som skal være opfyldt, før man kan gøre brug af tvang.

I psykiatrilovens ’mindste middels princip’ står det således beskrevet, at tvang ikke må benyttes, før der er gjort, hvad der er muligt for at opnå patientens frivillige medvirken til behandlingen.

- Det er væsentligt for os, at vejledningerne er forståelige og brugbare for sundhedspersonalet, så det er tydeligt og præcist, at anvendelse af tvang i videst mulige omfang skal undgås. I de situationer hvor tvang er nødvendigt skal det tage udgangspunkt i patientens behov og ske med respekt for patienten, siger Helene Bilsted Probst, konstitueret vicedirektør i Sundhedsstyrelsen.


Vejledning om anvendelse af tvang m.v. i psykiatrien

Vejledning om registrering af tvang m.v. i psykiatrien