DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
En milliard mere til sundhed og psykiatri
Foto: Colourbox

En milliard mere til sundhed og psykiatri

ØKONOMIAFTALE Regeringen og regionerne er enige om økonomien for det kommende år
9. JUN 2012 15.21

Regeringen og regionerne har indgået aftale om blandt andet flere behandlinger, bedre kvalitet for patienterne og en højere prioritering af psykiatrien

- Regionernes økonomiaftale for 2013 kommer patienterne til gavn. Den vil forbedre kvaliteten i behandling, sikre hurtig udredning af diagnoser og styrke behandlingen i psykiatrien. Men aftalen betyder også, at regionernes økonomi fortsat skal styres stramt, og at der stilles store krav til vores medarbejdere, siger fungerende formand for Danske Regioner, Carl Holst.

Aftalen betyder, at regionerne kan øge aktiviteten på sygehusområdet med tre procent – svarende til 673 millioner kroner, og i løbet af 2013 skal regionernes produktivitet forbedres med to procent.

- Aftalen afspejler, at regionerne er med til at tage ansvar for dansk økonomi. Vi er gået ind til forhandlingsbordet vel vidende, at der ikke var meget at give af. Vi har fuld forståelse for regeringens økonomiske politik – blandt andet i forhold til EU-henstillingen, siger Carl Holst.

Fokus på udredning og psykiatri
Regeringen vil indføre differentieret behandlingsret og udredningsret i løbet af 2013.

- Det er en stor omlægning for regionerne, som vi gerne påtager os. Vi har drøftet en række forhold omkring implementeringen af de nye rettigheder. Og vi er blandt andet enige med regeringen om, at den differentierede behandlingsret indføres fra 1. januar 2013. I forhold til udredningsretten går vi i gang med at forberede os, så retten kan træde i kraft fra 1. september 2013, siger formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg, Ulla Astman.

Udredningsretten inkluderer også psykiatrien
- Aftalen markerer, at psykiatrien skal sidestilles med somatikken. Det er vigtigt for regionerne at få markeret. Derfor afsætter vi 200 millioner kroner i 2013 til at påbegynde en kapacitetsudbygning af psykiatrien for at forberede indførelsen af udrednings- og behandlingsretten, siger Carl Holst.

Regeringen har brug for en styring af anlægsrammen, men der er i aftalen fundet plads til, at Kvalitetsfonds-byggerierne kan fortsætte. Ligeledes kan en lang række projekter videreføres – herunder byggerier til psykiatrien.

Læs mere om økonomiaftalen for 2013 her.