Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

EL måtte ikke holdes uden for budgetmaterialet

Statsforvaltningen går i rette med Aarhus, der under budgetfasen i 2010 nøjedes med at sende budgetmaterialet til 'forligskredsen'. Enhedslisten klagede over at blive holdt ude - og har nu fået medhold
6. APR 2011 11.18

AARHUS: Aarhus Kommune tager kritikken til efterretning, lyder overskriften på den kommunale overskrift om afgørelsen. Og videre:

Statsforvaltningen Midtjylland har i en udtalelse af 6. april 2011 fundet anledning til at gå i rette med den fremgangsmåde, Aarhus Byråd valgte i forbindelse med budgetforhandlingerne og udarbejdelsen af besparelsesforslag i efteråret 2010.

Udtalelsen afslutter hermed sagen rejst 7. december 2010 af byrådsmedlem Jette Jensen (EL) , der som eneste byrådsmedlem stod uden for forligskredsen og derfor indbragte sagen, der primært handler om, hvornår visse dokumenter til forligskredsen skulle gøres tilgængelige for Enhedslistens byrådsmedlem.

Med andre ord, at kun forligskreden fik de interessante opstillinger fra administrationen.

Det er statsforvaltningens opfattelse, at i det mindste fra det tidspunkt, hvor et dokument af administrationen er gjort tilgængeligt for personer uden for kredsen af administrative medarbejdere og borgmesteren som administrationens øverste daglige leder, må ethvert kommunalbestyrelsesmedlem have krav på indsigt i det efter anmodning.

Aarhus Kommunes juridiske chef, Christian Mølgaard, kommenterer sagen:

- Aarhus Kommune tager naturligvis Statsforvaltningens udtalelse til efterretning i den konkrete sag og i det videre arbejde. Jeg konstaterer samtidig, at Statsforvaltningen i den pågældende sag ikke foretager sig videre, da det omhandlende materiale er gjort tilgængeligt.

ka