Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ekspertgruppe offentliggør nu modeller bag corona-strategi

Rapporter med oplysninger om metodeovervejelser og væsentlige forbehold skal nu være offentligt tilgængelige. Se de første her.
7. MAJ 2020 8.36
TEMA: Corona

Politikere, presse og debattører har længe ønsket at kunne studere forudsætningerne for regeringens strategier under pandemien. Nu er der kommet rapporter på bordet. 

Ekspertgruppen af forskere, der ved hjælp af matematiske modelleringer rådgiver regeringen og Folketinget i forbindelse med den gradvise genåbning af samfundet, begynder nu at offentliggøre de kildekoder, der ligger bag deres modelleringsberegninger, oplyser Sundhedsministeriet.

Ekspertgruppen, der består af forskere fra blandt andet tre universiteter, Danmarks Statistik og Statens Serum Institut (SSI), vil også offentliggøre et teknisk appendiks med parametre og modelstruktur for den populationsmodel, der ligger bag de matematiske modelleringer.

SSI har løbende udgivet information med prognose for epidemiens udvikling, prognoser og vurderinger af smittetrykket. I tillæg til de daglige rapporter med epidemiologiske data om covid-19 og de løbende vurderinger af smittetrykket offentliggjorde SSI den 5. maj en detaljeret beskrivelse af, hvordan smittetrykket beregnes.

Overvejelser og forbehold

Ekspertrapporterne præsenterer de forventede effekter for smittespredningen og belastningen af kritiske sygehusfunktioner ved scenarier for delvis genåbning af Danmark. Det gælder både med og uden en antagelse om, at vi fortsat holder fysisk afstand og overholder hygiejnerådene.

Rapporterne er offentligt tilgængelige og indeholder blandt andet oplysninger om metodeovervejelser, væsentlige forbehold, litteraturlister, og beskrivelser af usikkerheder og antagelser. Her er en oversigt:

Ekspertrapport – Matematisk modellering af COVID-19 smittespredning og sygehusbelastning ved scenarie for delvis genåbning af Danmark den 6. april 2020.

Ekspertrapport – Matematisk modellering af COVID-19 smittespredning og sygehusbelastningen ved scenarier for delvis genåbning af Danmark den 2. april 2020.

Tillægsrapport til Ekspertrapport vedr. matematisk modellering af COVID-19 smittespredning og sygehus belastning den 4. april 2020.

ka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillægsrapport til Ekspertrapport vedr. matematisk modellering af COVID-19 smittespredning og sygehus belastning den 4. april 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillægsrapport til Ekspertrapport vedr. matematisk modellering af COVID-19 smittespredning og sygehus belastning den 4. april 2020.