DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Egedal skal starte forfra, klagenævn har annulleret lovlig kontrakt med KMD

Der var mod reglerne, da Egedal Kommune uden udbud gav en kontrakt på et løn- og personalesystem til KMD, har Klagenævnet for Udbud afgjort.
24. AUG 2020 15.15

EGEDAL: Udbudsloven blev brudt, da Egedal Kommune i februar uden udbud tildelte KMD en kontrakt på et nyt løn- og personalesystem. Klagenævnet for Udbud har i en kendelse annuleret kontrakten og tildelt kommunen en bøde samt pålagt den at betale sagsomkostninger for en anden leverandør, der havde klaget over at være afskåret fra at byde på opgaven. 

Ifølge kendelsen havde Egedal Kommune ment, at den kunne tildele kontrakten til KMD uden udbud på basis af en rammeaftale fra SKI, Statens og Kommunernes Indkøbsservice, som rummer bestemmelser for, hvordan prisen så skal udregnes. Resultatet blev en pris på 37 mio. kr., som imidlertid allerede på dagen for indgåelsen af kontrakten blev nedsat til 9 mio. kr.

Klagenævnet for Udbud erklærer i sin kendelse ligeud, at det ikke et øjeblik tror på forsikringer om, at den lavere pris ikke blev forhandlet på forhånd.

Noget sådant 'er efter det foreliggende ikke (...) understøttet af objektive forhold i sagen', og det 'ville også henset til den store prisforskel være usandsynligt og klart have formodningen imod sig', hedder det i kendelsen fra Klagenævnet for Udbud.

Andre muligheder?

Egedal Kommune har i sagen også anført, at selv med et udbud ville der ikke have været andre leverandører, der kunne levere det, kommunen havde brug for. Det har kommunens hidtidige leverandør Silkeborg Data bestridt, og Klagenævnet for Udbud mener da også, at synspunktet 'ikke i det foreliggende tilfælde kan tillægges vægt', når det kommer til vurderingen af, hvilken sanktion, Egedal Kommune har gjort sig fortjent til ved sit lovbrud.

Udbudsloven siger klart, at kontrakten i tilfælde som dette skal annulleres, medmindre 'væsentlige hensyn til almenhedens interesser gør det nødvendigt, at kontrakten fortsat skal have virkning'. Sådanne hensyn har kommunen ikke påvist, kun praktiske hensyn, og dem affærdiger klagenævnet og ophæver kontrakten.

Ophævelsen af kontrakten får virkning fra årsskiftet for at give kommunen tid til at finde en anden løsning.

Foruden bøde og erstatning til Silkeborg Datas ejer EG har EG taget forbehold for at kræve erstatning. KMD fik af Klagenævnet mulighed for at indtræde som part i sagen, men gjorde det ikke.

 

Se kendelsen.