Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Egedal skal spare 100 mio. kr.

Der bliver sparet på alt fra skoler til græsklipning frem til år 2014, oplyser kommunen
16. JUN 2011 6.08

EGEDAL: Sidste år vedtog et politisk flertal i Egedal Kommune den såkaldte genopretningsplan for at reducere serviceudgifterne med over 400 mio. kr. og sikre en mere robust økonomi.

Et 'serviceeftersyn' i foråret har imidlertid påvist et behov for yderligere at styrke fundamentet.

Derfor har et flertal i Kommunalbestyrelsen nu besluttet at supplere planen med effektiviseringer og besparelser for samlet set 103,3 mio. kr. frem til og med 2014. I år indebærer det reduktioner for 7,9 mio., mens det drejer sig om 32,9 mio. i 2012, 31 mio. i 2013 og 31,5 mio. i 2014.

Skoler, klubber og ældrepleje skæres
Flertallet er enige om, at fastholde det overordnede serviceniveau i daginstitutionerne og SFO'erne, mens klubberne får en rammebesparelse og skolerne får færre sekretærer, pedeller og penge at gøre godt med - uden det går ud over antallet af hold- og deletimer.

Politikerne vil også nedbringe udgifterne på det specialiserede socialområde ved bl.a. at reducere antallet af ledere og satse mere på egne botilbud og mere støtte til hjælp i eget hjem.

På ældreområdet vil de ældre få samme rengøring som i dag, mens storkøkkenet i Ældrecenteret bliver effektiviseret og sygefraværet søges nedbragt.

Mindre vedligeholdelse
Der er desuden fundet besparelser på vedligeholdelse af de kommunale bygninger, veje, vandløb og græsarealer.

- Det er helt givet, at mange af reduktionerne vil få mærkbare konsekvenser rundt omkring, men der er desværre ikke nogen nem vej uden om, når vi samtidig ønsker at føre en ansvarlig politik, der holder økonomien på sporet. Vi er nødt til at have en solid kassebeholdning, der kan modstå uforudsete udgifter, og der skal samlet set være balance mellem udgifter og indtægter, siger borgmester Willy Eliasen (V).

lcl