Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Dystert regnskabsresultat i Herning

Det samlede resultat for serviceområderne Sundhed og Ældre samt Handicap og Psykiatri viser et minus på 33 millioner kroner. Ændrede regnskabsprocedurer skal bedre økonomistyringen

Social- og Sundhedsudvalget har fremlagt et regnskabsresultat for serviceområderne Sundhed og Ældre samt Handicap og Psykiatri for 2010. Regnskabet viser et underskud på cirka 33 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

- Et underskud på 33 mio. kr. i 2010 er på ingen måde tilfredsstillende. Derfor har vi været nødt til at træffe en række meget ubehagelige beslutninger i efteråret 2010, som har betydet serviceforringelser for borgerne. Samtidig har vi ændret dele af vores regnskabsprocedurer for 2011 og frem, så vi får større gennemsigtighed og lettere ved løbende at tilpasse budgettet. Målet om træfsikker økonomistyring i Herning Kommune kan og skal ikke kunne gradbøjes, siger formanden for Social- og Sundhedsudvalget Anne Marie Søe Nørgaard (V).

Ifølge udvalgsformanden er der et lille lyspunkt på trods de dystre regnskabstal. Det intense arbejde med at få balance i regnskabet betyder, at regnskabsresultatet for 2010 er ca. 13 mio. kr. bedre i forhold til de første prognoser, som viste et underskud på ca. 46 mio. kr.

Det er kommunens kassebeholdning der i første omgang har måttet betale for budgetoverskridelsen. Forudsætningen for dette var dog, at Social- og Sund-hedsudvalget efterfølgende betaler de nu opgjorte 33 mio. kr. tilbage til kommunekassen.

En foreløbig analyse af regnskabstallene på sundheds- og ældreområdet antyder, at det ansættelses- og indkøbsstop, der blev indført, da overskridelserne blev konstateret, har haft en langt større effekt end først antaget.

- Det, at vi har været i stand til at reducere merforbruget med 13 mio. kr., betyder, at vi nu hurtigere vil kunne afvikle den tilbageværende gæld til kommunekassen på 33 mio. kr. for de to serviceområder, fortæller formanden for Social- og Sundhedsudvalget.

I 2010 har serviceområderne Sundhed og Ældre samt Handicap og Psykiatri været forbundne på flere områder, og derfor har Social- og Sundhedsudvalget besluttet at se resultatet for 2010 under et. Fra 2011 og frem vil budgettet dog blive tilpasset, så man får et mere retvisende billede af de to serviceom-råder.

Når det gælder regnskabet i 2011, så ser det ud til, at der er skabt nogenlunde balance for serviceområdet Sundhed og Ældre.

- I øjeblikket ser det ud til, at vi kan komme ud af 2011 med et regnskab i balance på sundheds- og ældreområdet. På handicap- og psykiatriområdet har vi dog fortsat en række udfordringer. Årsagen er primært, at nogle af besparelsesforslagene ikke ser ud til at give det forventede provenu.

- Derfor følger vi regnskabet meget tæt, med henblik på eventuelle handlinger, der genopretter balancen på de områder, hvor budgettets forudsætninger ikke holder, siger Anne Marie Søe Nørgaard.

mou