Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

DONG truer med at forurene

Kommuner og store energiselskaber i hård strid om betaling for omstilling til miljøvenlig varme fra biomasse. DONG truer med at droppe planerne
22. MAJ 2012 10.10

Energiselskabet DONG er klar til at skrotte sit officielle mål om at reducere udledningen af CO2 ved at bruge biomasse i stedet for kul, hvis de kommunale varmeselskaber ikke vil betale nok for at omstille de kulfyrede kraftvarmeværker til biomasse.

DONG kræver fri forhandling med de kommunale varmeforsyninger om, hvordan den afgiftsmæssige fordel det giver at skifte til biomasse, skal deles mellem de to parter - med mulighed for, at DONG får den største del af kagen. Ellers bliver omstillingen ikke til noget.

Argumentet er, at biomasse kan blive dyrt for producenterne, hvis prisen skulle stige.

Derfor har DONG og den næststørste producent af kraftvarme, Vattenfall, sendt Dansk Energi i byen for at sikre fri forhandling i den nye varmelov, der netop nu er på vej.

- Vi synes, at kraftværkerne har lagt et stort pres på de politiske forhandlinger og lovgrundlaget for at sikre så stor indtjening som muligt, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.

Læs historien i Kommunen.