Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Foto: Colourbox

... det vi har brug for er et par mænd, da der 'kun' er kvinder ansat...

En mail med bl.a. den ordlyd til en ansøger af en pædagogstilling kostede en kommune en godtgørelse på 25.000 kr.

En kvindelig pædagog har klaget til Ligebehandlingsnævnet over begrundelsen i et afslag på en jobansøgning fra en kommune og fået medhold, oplyser nævnet.

Kvinden søgte i juni 2011 en stilling som pædagog hos en daginstitution og sendte samtidig en mail med ansøgningen til en souschef i kommunen med ansvar for ansættelser –  en souschef, hun kendte fra tidligere ansættelser. Souschefen besvarede henvendelsen således:

'Jeg kan godt huske dig – og kun for noget godt! Det er således, at det vi har brug for er et par mænd, da der 'kun' er kvinder ansat i [institutionens navn] pt. ...'

Efterfølgende fik klager afslag på sin ansøgning, og der blev ansat mænd i de to stillinger.

Kendte ham ikke personligt
Pædagogen har gjort gældende, at hun opfyldte de faglige krav, og at hun alene blev frasorteret på grund af sit køn. Hun har ingen private relationer til lederen, der er med til at beslutte, hvem der skal ansættes, så der er derfor al mulig grund til at anse lederens mail som udtryk for en reel begrundelse.

Kommunen gjorde gældende, at der ikke har fundet forskelsbehandling sted, men at konkrete, saglige kriterier har ligget bag. Kommunen fandt det også betænkeligt, at pædagogen samtidig med at sende sin ansøgning via de officielle kanaler sendte den mere uofficielt til en ansvarlig leder, hvis svar kommunen ikke ville drages til ansvar for.

Nævnet har afgjort, at mailen talte sit tydelige sprog: At pædagogens køn har haft betydning for, at hun ikke kom i betragtning til de to stillinger som pædagog. Og kommunen har samtidig ikke bevist, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Den afviste pædagog skal have en godtgørelse på 25.000 kr.