Det Økologiske Råd bliver til Rådet for Grøn Omstilling

KORT NYT26. NOV 2019 12.00

'Vi skifter navn fra Det Økologiske Råd til Rådet for Grøn Omstilling,' lyder det fra Det Økologiske Råd, der har valgt sådan, fordi ordet økologisk i dag betyder noget andet, end det gjorde tilbage i 1991, da Det Økologiske Råd blev oprettet. Navneskiftet kommer ikke til at ændre rådets arbejde, som fortsat vil tage udgangspunkt i en bred, samarbejdsorienteret og faglig tilgang til klima- og miljøudfordringerne. 

- Den grønne omstilling er i vores optik en sammenhængende og bred forandring af samfundet. Det handler både om klimaet og om de mange forskellige miljøproblemer, vi står over for. Det er netop den brede og tværgående tilgang, vi byder ind med, når vi beskæftiger os med både energi, landbrug, transport, bygninger, vores forbrug og de sundhedsudfordringer, der opstår som følge af luftforurening og skadelige kemikalier i vores hverdag, siger Claus Ekman, direktør i Rådet for Grøn Omstilling.

Re-brandingen er også led i en strategi, der skal sikre organisationens finansiering de kommende år. På nuværende tidspunkt tegner en flerårig bevilling fra Energifonden sig for en stor del af rådets økonomi, men denne bortfalder efter 2020. På engelsk vil navnet The Danish Ecological Council blive skiftet ud med Green Transition Denmark.

ka

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt