Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Det budgetterede offentlige underskud stiger fortsat

I 2011 er der budgetteret med et underskud i det offentlige på 79 mia. kr., har Danmarks Statistik netop opgjort
23. MAR 2011 11.04

Det er tredje år i træk, at der er underskud i det offentlige. De foregående to år er underskuddene opgjort til 47 mia. kr. i 2009 og 51 mia. kr. i 2010.

Underskuddene kan bl.a. henføres til faldende skatteindtægter og stigende sociale overførsler, som skal ses i lyset af lavkonjunkturen. Tallene er ikke korrigeret for inflation.

Samlede offentlige udgifter på 1.025 mia. kr. i 2011
De samlede offentlige udgifter er budgetteret til 1.025 mia. kr. i 2011 og opgjort til 1.013 mia. kr. i 2010. De budgetterede udgifter i 2011 er fordelt med 333 mia. kr. til aflønning af ansatte, 174 mia. kr. til forbrug i produktion mv., 29 mia. kr. til sociale ydelser i naturalier, 444 mia. kr. til løbende overførsler og 50 mia. kr. til kapitaludgifter.

Offentligt forbrug budgetteret til 517,5 mia. kr. i 2011
Det offentlige forbrug er budgetteret til 517,5 mia. kr. i 2011 og opgjort til 513,5 mia. kr. i 2010. Der er hermed tale om en stigning på 0,8 pct. i løbende priser fra 2010 til 2011 mod en stigning på 3,5 pct. året før.

Det offentlige forbrug i 2010 er nedjusteret i forhold til offentliggørelsen Nationalregnskab 4. kvt. 2010, som udkom 28. februar 2011. Nedjusteringen skyldes, at der ved udarbejdelsen af kvartalsopgørelsen var ekstraordinær usikkerhed vedrø-rende beregningen af den såkaldte supplementsperiode for kommuner og regioner.

mou