dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger
Design-byen vil designe naturen

Design-byen vil designe naturen

Design og natur kan godt kombineres, mener kommunen, der er gået i gang med anlæggelsen af i alt 15 små aktivitetspladser eller 'åsteder' langs Kolding Å

KOLDING: Kolding vil gerne profilere sig som designby. Men kan design kombineres med natur på en måde, så begge dele drager fordel heraf? Det mener kommunen, og derfor er man gået i gang med anlæggelsen af i alt 15 små aktivitetspladser langs Kolding Å.

- En å giver liv i landskabet, men i Kolding har man i mange år ikke udnyttet dette. Kolding Å er blevet til en 'bagside-å' med parkeringspladser og tilvoksede stier som nabo. Gennem åstederne vil vi give åen og åomgivelserne et tiltrængt boost og inspirere til leg, motion, ophold og naturoplevelser, fortæller landskabsarkitekt ved Kolding Kommune, Thomas Misbach Thinghuus.

Det var det århusianske akitektfirma Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, der udarbejdede helhedsstrategien for åforløbet. I sin strategi har firmaet taget udgangspunkt i to hovedspor: Åen på langs og åen på tværs.

På langs vil man skabe sammenhæng mellem åstederne ved at forbedre stien langs den sydlige bred og give alle åsteder en grøn profil. Desuden placeres åstederne så tæt, at man selv på en kortere gåtur vil passere flere af dem.

På tværs vil man fokusere på forholdet mellem det enkelte åsted og de omkringliggende landskaber. De bynære åsteder vil således lægge op til leg, almindelig færden eller små grønne pauser, mens der ud mod lystbådehavnen og Kolding Ådal i højere grad vil være fokus på naturoplevelser og friluftsliv. Alle åsteder bliver anlagt på kommunens egen jord.

Små udendørs rum
Centralt for alle åsteder er det rumlige element med umiddelbar forbindelse til åen. Nogle steder betyder det, at buskads og træer mellem sti og å skal beskæres eller ryddes, mens der andre steder skal plantes nyt for at styrke fornemmelsen af et udendørs 'rum'. Det hele vil dog ske under hensyntagen til de eksisterende omgivelser.

- Hvert enkelt åsted skal føles naturligt i sammenhængen, ellers giver det ingen mening. Formålet er jo netop at løfte åen, ikke at overskygge den, siger Thomas Misbach Thinghuus, som håber, at rigtig mange vil lægge vejen forbi.

Planlægning af nye åsteder
De første seks åsteder er blevet udarbejdet i samarbejde med Gruppen for By- og Landskabsplanlægning og forventes at stå færdige i maj-juni måned. Nu tages der så hul på planlægningen af næste etape hvor kommunen sammen med en gruppe interessenter har drøftet de rekreative muligheder. Det er Projekteringsafdelingen selv, som står for disse pladser, og afdelingen er åben for forslag fra borgerne.

Det forventes at pladserne her vil kunne ses i efteråret 2012.

mou