Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Der er milliarder at spare på effektive indkøb

Op til 2 mia. kr. kan spares, hvis alle køber ligeså effektivt ind som de bedste kommuner, viser en ny analyse fra KL og Finansministeriet
22. JUN 2011 11.19

I analysen har man undersøgt varegrupper med en samlet indkøbsvolumen på ca. 10 mia. kr. årligt. Konklusionen er, at der kan spares mellem 1 og 2 mia. kr. om året, hvis indkøbet bliver mere effektivt. Da langt fra alle varer og tjenesteydelser er omfattet af analysen, vurderes potentialet for det samlede kommunale indkøb at være endnu større.

De dygtige gør det tre gange billigere
Analysen viser, at der er store forskelle på de priser, som kommunerne køber ind til. Eksempelvis betaler en lang række kommuner 2-3 gange mere for kontorvarer end den kommune, der køber billigst ind.

Den offentlige sektor køber årligt varer og tjenesteydelser for ca. 270 mia. kr. Derfor er det centralt, at det offentlige indkøb er så effektivt som muligt, slår finansminister Claus Hjort Frederiksen fast.

- Det offentlige skal købe bedst og billigst for at sikre, at der er penge til undervisning, omsorg og pleje. Det kræver bl.a., at indkøbet koordineres, og at myndighederne forpligtes til at benytte de billige aftaler. For, hvis der er milliarder at spare ved at købe fx vejsalt, computere og bleer ind fælles, så er det da sund fornuft at gøre det. Derfor lægger jeg vægt på, at der sættes handling bag ordene. Regeringen og KL er derfor med aftalen om kommunernes økonomi for 2012 blevet enige om nogle konkrete målsætninger for, hvordan det kommunale indkøb effektiviseres, siger Claus Hjort Frederiksen.

Allerede på rette spor
Analysen tyder på, at kommunerne til stadighed bliver dygtigere til at købe billigt ind. Den peger også på, at de bedste priser og mest effektive indkøb opnås gennem fælles og forpligtende udbud med stor volumen. Ifølge KL's formand Jan Trøjborg (S) må leverandørerne da også indstille sig på, at kommunerne i fremtiden vil købe mere ind i fællesskab.

- Rigtig mange kommuner har fået øje på de effektiviseringsmuligheder, der er på indkøbsområdet. Men der er heller ingen tvivl om, at der er endnu mere at hente - ikke mindst, hvis vi arbejder sammen. Kommunerne kan både få billigere priser og spare penge på selve udbuddet ved at gå sammen. Derfor vil KL arbejde målrettet for at udvikle samarbejdet mellem kommunerne.

lcl