Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

De bruger havet som losseplads

Kommunerne indsamler enorme mængder affald langs kysterne
11. APR 2011 7.08

KIMO Danmark præsenterer resultatet af en undersøgelse af mængderne af marint affald, som kommunerne har indsamlet for 11 kommuner på vestkysten i periode 2007-2009.

- Det meget foruroligende resultat er, at de indsamlede mængder affald er i samme størrelse som i 2002 og 2004. Det vil sige, at der stadigvæk foregår en massiv forurening af havmiljøet, hvilket i Nordsøen er skønnet til mere end 20.000 ton affald hvert år, skriver KIMO i en pressemeddelelse.

De 11 vestkyst kommuner har i gennemsnit i perioden 2007-2009 hvert år brugt ikke mindre end 7,15 mio. kr. til rensning af kysterne. I forhold til data fra 2002 og 2004 er der tale om en ekstra udgift på mere end 60 pct.

I Danmark har hver kommune lavet en plan for sanering af stranden ved olieforureningen, men der mangler en egentlig koordinering af indsatsen i kystzonen. KIMO Danmark anbefaler, at arbejdet med at etablere effektive og koordinerede beredskaber til bekæmpelse af forurening i kystzonen og på kysten igangsættes hurtigst muligt, og at der implementeres afværgeforanstaltninger i forhold til miljøfølsomme områder.

cgt