Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

De allersvageste kan godt hjælpes

Virksomheder i Randers hjælper ledige med problemer på rette vej. 34 mentorer på 16 virksomheder bidrager
10. MAJ 2012 16.00

RANDERS: Praktikpladser med mentorstøtte på lokale virksomheder har gjort en stor forskel for nogle af de allersvageste ledige i Randers Kommune. Her opfordrer man nu endnu flere virksomheder til at tage et socialt ansvar, for der er brug for virksomhedernes vilje til at hjælpe.

Det kan godt lade sig gøre at skabe rammerne for at hjælpe de allersvageste ledige på rette vej. Og lokale virksomheder spiller en afgørende rolle. Nogenlunde sådan kan man opsummere de erfaringer, som Jobcenter Randers har gjort i løbet af det seneste halvandet år.

Her har jobcenteret uddannet mentorer og lavet praktikaftaler med virksomheder primært i Randers Nordby. 34 mentorer er således blevet uddannet på 16 forskellige virksomheder. Og flere end 100 ledige har indtil videre været i praktik med et hav af positive menneskehistorier til følge.

- Disse ledige tilhører den absolut svageste gruppe, vi har med at gøre. Det kan fx være mennesker med psykiske problemer eller mennesker, der ikke har nogen erhvervserfaring og reelt ikke noget begreb om, hvad det vil sige at være på en arbejdsplads. Her er vores erfaring, at kombinationen af praktik og mentorstøtte på virksomhederne sætter gang i en positiv udvikling og faktisk hjælper dem videre, siger jobkonsulent Anette Sørensen.

Over 2000 ledige har problemer
Projektet udspringer af den boligsociale indsats i Randers Nordby, og erfaringerne bliver brugt i hele Randers. Leif Gade (S), formand for arbejdsmarkedsudvalget, opfordrer på den baggrund endnu flere virksomheder til at indlede et samarbejde med jobcenteret.

Over 2000 arbejdsløse vurderes at have så store problemer, at de på nuværende tidspunkt ikke kan arbejde. Og selvom størstedelen deltager i forskellige forløb, er der brug for flere praktikpladser.

Nogle af dem, som har været i praktik i forbindelse med projektet, er fx nået så langt, at de nu er begyndt på en uddannelse, andre har fået job og enkelte har fået bevilget pension.

Ifølge Anette Sørensen er den systematiske tilgang en del af forklaringen på succesen. Fx laver jobcenteret en aftale med virksomhederne om, at de løbende har ledige i praktik frem for, at der kun er en praktikant engang imellem.

- Der er ingen tvivl om, at det kræver noget af en virksomhed at tilbyde praktikpladser til mennesker med de her problemstillinger. Men i og med at virksomhederne hele tiden har praktikanter, får de en masse erfaring i at håndtere de situationer, hvor det går skævt. Samtidig har virksomhederne ressourcer i kraft af mentoren til at støtte praktikanten, jobcenteret holder løbende netværksmøder med mentorerne for at udveksle erfaringer. Og så har virksomhederne ikke mindst en fast kontaktperson på jobcenteret, hvis de bliver i tvivl om et eller andet. Det tror jeg er en stor del af forklaringen på, at det går godt, siger Anette Sørensen.

 

Virksomhedspraktik er et af de redskaber, som jobcenteret kan bruge til at udvikle lediges kompetencer. Når en ledig er i praktik får personen samme offentlige ydelse som hidtil (fx kontanthjælp) og virksomheden betaler ikke løn.

I ganske særlige tilfælde kan virksomheden få støtte af jobcenteret til at frikøbe en medarbejder, der i et antal timer om ugen kan fungere som mentor for praktikanten.


Foto: Colourbox