Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

De ældste elever vælger folkeskolen fra

Kun 37 pct. af eleverne i 10. klasse vælger folkeskolen, mens knap halvdelen af landets tiendeklasseelever går på efterskole
28. DEC 2011 8.49

Ser man på andelen af elever på hvert enkelt klassetrin, går godt 80 pct. af eleverne på klassetrinene fra børnehaveklasse til og med 7. klasse på en folkeskole. I 8. klasse er andelen af elever, som går på en folkeskole, på 79 pct., og i 9. klasse er andelen på 69 pct. Men i 10. klasse går kun 37 pct. af eleverne på en folkeskole. Det viser beregninger fra Danmarks Statistik.

En del af forklaringen skyldes, at flere elever vælger at tage 9./10. klasse på efterskole. Således går 13 pct. af eleverne i 9. klasse på efterskole, imens hele 41 pct. af eleverne i 10. klasse går på efterskole.

Folkeskolen er mest populær i Nordjylland
Fordelt på regioner ligger Region Nordjylland helt i top, når det gælder andelen af grundskoleelever, som går på en folkeskole. Her ligger andelen af grundskoleelever, der går på folkeskole, på 84 pct., hvilket er 4 procentpoint højere end andelen af elever i folkeskolen på landsplan.

Samtidig har Region Nordjylland med den laveste andel af grundskoleelever på frie grundskoler. Her er andelen på 10 pct. Til sammenligning er andelen på landsplan på 14 pct.

Hvad angår andelen af elever i grundskolen, som går på frie grundskoler, ligger Region Hovedstaden i top med en andel på 17 pct.

Foto: http://www.flickr.com/photos/[email protected]/5839712251/sizes/z/in/photostream/

lcl