Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kommunale 10. klasser knap så dygtige

En ny rapport viser, at mange elever i efterskolernes 10. klasser er fagligt stærke ift. eleverne i de kommunale 10. klasser
KORT NYT19. DEC 2011 6.20

En ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) konkluderer, at mange elever tager 10. klasse på efterskole, selv om de klarer sig godt i skolen. Samtidig fravælges det ekstra skoleår af en del elever med dårlige karakterer og behov for et fagligt løft. De går i stedet direkte fra folkeskolens 9. klasse til erhvervsskolerne. Det skriver Berlingske.

- Jeg er sikker på, at de unge får et positivt udbytte af at tage 10. klasse på en efterskole. Men hvis vi år efter år oplever, at der er knappe ressourcer i uddannelsessystemet, kan vi komme til at stå i en situation, hvor vi måske bruger ressourcerne på de forkerte, siger Jørgen Søndergaard, der er formand for Skolerådet.

Ifølge EVA-undersøgelsen kommer elever, der vælger 10. klasse på efterskole, fra hjem med højere uddannelse og ditto indtægt end eleverne i de kommunale 10. klasser. Efterskoleeleverne har også bedre karakterer med fra folkeskolen, end de øvrige 10. klasses elever. Begge elevgrupper vil gerne gå i 10. klasse for at dygtiggøre sig fagligt.

lcl