Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

De ældre er glade for hjemmehjælpen

Det er nu fjerde gang, at Social- og Integrationsministeriet og KL undersøger, om borgerne er tilfredse med hjemmehjælpen i kommunerne
30. NOV 2011 7.34

Langt de fleste borgere har svaret, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med den service, de får. Det viser tallene fra Den nationale brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet.

Undersøgelsen glæder social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S).

- Det er vigtigt, at de ældre er tilfredse med den hjælp de får, og det er helt tydeligt, at de mange medarbejdere i ældreplejen knokler for at give vores ældste borgere en rigtig god service. Jeg lægger stor vægt på, at de ældre er tilfredse og trygge i deres hverdag, og det er regeringens ambition at skabe endnu bedre vilkår for de ældre.

Forbedret siden 2007
87 pct. af de ældre er tilfredse eller meget tilfredse med den praktiske hjælp de får, mens hele 91 pct. udtrykker, at de er tilfredse eller meget tilfredse med den personlige pleje. Resultaterne fra de tidligere undersøgelser viser, at de ældre er blevet mere tilfredse siden undersøgelsens start i 2007, hvor 84 pct. af de ældre var tilfredse eller meget tilfredse med den praktiske hjælp og 87 pct. med den personlige pleje.

- I en tid, hvor ældreplejen har været under et økonomisk pres, er det meget glædeligt at se, at der stadig er stor tilfredshed med plejen. Det vidner om, at både borgere og medarbejdere har en forståelse for, at vi skal prioritere. Tilfredsheden afhænger netop af medarbejderens engagement i den daglige kontakt mellem borger og medarbejder, siger formanden for KL, Jan Trøjborg.

Den nationale brugertilfredshedsundersøgelse er en del af aftalen om dokumentation på ældreområdet fra 2006 og er gennemført for KL og Social- og Integrationsministeriet af Epinion. Undersøgelsen er foretaget blandt 1.401 modtagere af personlig og praktisk hjælp, som enten modtager hjælpen i eget hjem eller i en plejebolig/på et plejehjem.

Foto: http://www.flickr.com/photos/[email protected]/4083385067/sizes/m/in/photostream/

lcl