De 250 mio kr. til grøn varme er blevet fordelt

40 mio. kr. går til kommunernes udarbejdelse af varmeplaner, 55 mio. til planlægningen og 30 mio. til udvikling af mindre varmeforsyningsprojekter i kommunerne. Desuden får en pulje til afkobling fra gas 75 mio. kr.

Lange de fleste midler skal gå til kommunernes indsats for udrulning af fjernvarme og mindre, fælles varmeløsninger, til energispare-aktiviteter samt til afkoblingsordningen, hvor man kan få støtte, når gasfyret skal skrottes. 

Det har flertallet bag aftalen, regeringen, SF, De Radikale, Enhedslisten, Frie Grønne, Kristendemokraterne og Alternativet besluttet, oplyser Klima- og Energiministeriet. I alt 250 millioner kroner er blevet fordelt.

- At komme af med naturgas og olie til opvarmning er et stort og vigtigt skridt for grøn varme. Og det er helt nødvendigt både for varmeregningen, for klimaet og for at blive uafhængig af russisk gas. Der skal sættes ind med både planlægning, rådgivning og støtte for at opnå bæredygtige alternativer i hele landet. Vi skal blive endnu bedre til at spare på energien - især i lyset af den usikre situation med den russiske gas Og jeg glæder mig over, at vi sammen med partierne nu accelererer til et helt nyt tempo mod en grønnere og mere sikker hverdag, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S).

Pulje til privat afkobling

En pulje penge fra den politiske aftale om en varmecheck kommer blandt andet til at fylde 75 millioner kroner i den pulje til afkobling fra gas, som er ved at løbe tør. Puljen kan bruges af private, som kan få betalt prisen for at blive afkoblet fra gasnettet, hvis de vil skifte fra eksempelvis et gasfyr til fjernvarme. Interessen for det er øget med krigen i Ukraine.

De 250 mio. kr. skal anvendes i 2022. Aftaleparterne er enige om at fordele midlerne til især rådgivning og understøtning af grøn fjernvarmeudrulning, initiativer, der skal få os til at spare på energien og støtte til at afkoble gasfyr i hjemmet.

Fakta

Grøn varme:

55 mio. kr. til lokal koordinationsfora for varmeplanlægning i kommunerne
40 mio. kr. til kommunernes udarbejdelse af varme-planer
30 mio. kr. til udvikling af mindre, fælles varmeforsyningsprojekter i kommunerne.
5 mio. kr. til rådgivning for de decentrale primært naturgasfyrede kraftvarmeværker.

Energispareaktiviteter:

25 mio. kr. til en energisparekampagne frem mod vinteren
10 mio. kr. til energirenoveringer i kommunale bygninger
10 mio. kr. til IT og rådgivning af borgerne i kommunerne.
Afkobling af gasfyr

75 mio. kr. til Afkoblingsordningen

Kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Ritzau/cwa