Datatilsynet: Odense for længe om at levere persondata

Et tilsyn med Odenses behandling af personoplysninger giver kritik fra Datatilsynet. Kommunen havde i tre tilfælde overskredet svarfristen for borgeres anmodninger om indsigt.
9. MAR 2020 15.40

ODENSE: Datatilsynet giver nu kritik af Odenses behandling af personoplysninger. Her fandt man, at kommunen ikke havde handlet i overenstemmelse med databeskyttelsesforordningen, da Odense i tre tilfælde havde overskredet tidsfristen for svar på anmodninger om indsigt fra borgere.

Det kommer, efter Datatilsynet i maj sidste år foretog et planlagt tilsyn i Odense. Her fokuserede tilsynet på, om kommunen overholdt reglerne om borgernes ret til indsigt. 

Kommunen havde i perioden fra maj 2018 og et år frem modtaget ni anmodninger fra borgere om indsigt i kommunens behandling af personoplysninger. Her havde kommunen i tre tilfælde altså ikke overholdt tidsfristen.

137 mandetimer per indsigt
En af de tre indsigtsanmodninger, der blev sendt i juni 2018 blev først besvaret efter en måned og 23 dage. Her havde Odense valgt at forlænge svaret på grund af, at kommunen havde 'sommerferieperiode'. 

Det fandt Datatilsynet dog ikke som en gyldig grund til ikke at overholde svarfristen. Datatilsynet skriver i forbindelse med tilsynet, at indsigter skal besvares uden unødig forsinkelse, men at man kan forlænge fristen, hvis sagen viser sig at være kompliceret.

En anden indsigt blev besvareret efter en måned og 12 dage, da kommunen ved en fejl ikke havde vedhæftet alle dokumenterne og først senere opdagede det. 

Odense oplyste under besøget, at de er opmærksomme på, at svarene på borgernes indsigtsanmodninger generelt ligger tæt på fristen, 'men at dette skyldes, at kommunen i gennemsnit bruger omkring 137 mandetimer per anmodning om indsigt'. 

Læs hele afgørelsen hos Datatilsynet.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job