Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Danskerne er ikke teknologiforskrækkede

Kommunerne overvurderer danskernes skepsis overfor de nye velfærdsteknologier, hævder Dansk IT
15. SEP 2011 10.57

Tre ud af fem kommuner ser borgernes accept af velfærdsteknologi som en barriere for at implementere og realisere potentialerne ved velfærdsteknologi, men blot 28 procent af befolkningen er imod, at det offentlige anvender teknologier som vasketoiletter, videokommunikation med lægen, net-kontrol af medicinmodtagelse, net-overvågning af helbredet.

Det skriver Dansk IT i en pressemeddelelse, hvor de henviser til undersøgelsen 'IT i Praksis 2011' som organisationen har lavet i samarbejde med Rambøll Management Consulting.

Går glip af besparelser og serviceforbedringer
Hos Dansk IT frygter man, at den kommunale overvurdering af borgernes it-skepsis fører til, at befolkningen glip af serviceforbedringer og der misses en oplagt mulighed for besparelser,

- Velfærdsteknologien giver allerede i dag rig mulighed for at gøre hverdagen lettere for rigtig mange svage danskere samtidig med, at der bliver frigives ressourcer. Derfor er det bekymrende, at kommunerne holder igen med at bruge teknologien ud fra en falsk formodning af, at befolkningen ikke er parate. Det har Danmark simpelthen ikke råd til midt i en krisetid, siger Klaus Kvorning Hansen, formand Dansk IT.

- Ifølge kommunerne selv kan velfærdsteknologi særligt på omsorgs og sundhedsområdet give velfærdsforbedringer. Potentialet er stort, og også for stort til at den offentlige sektor selv vil have både den teknologiske viden og de nødvendige økonomiske midler der kræves for at investere i området. Derfor er det afgørende at der etableres offentlige-private samarbejder, med fokus på at udarbejde nye velfærdsteknologiske løsninger. Der skal investeres i området førend de store potentialer kan blive realiseret, siger direktør Ejvind Jørgensen, Rambøll Management Consulting

Bred accept blandt ældre
Dansk IT hæfter sig især ved, at undersøgelsen viser, at ældre danskere rent faktisk finder det mere acceptabelt at anvende teknologi til personlig pleje end til at skulle kommunikere digitalt, når de skal i kontakt med det offentlige.

Blandt den del af befolkningen, der er over 65 år finder 45 procent det således helt acceptabelt at anvende velfærdsteknologi til personlig pleje. Kun 34 procent er decideret imod. Derimod finder kun 24 procent det acceptabelt, at skulle anvende digital kommunikation som mail, når de skal i kontakt med det offentlige.

- Vi tror, at velfærdsteknologi er populært, er fordi det er let at sætte sig ind i at teknologien kan forbedre servicen. Hvis teknologien for eksempel kan hjælpe den gangbesværede på toilettet vil de fleste nok foretrække dette frem for, at skulle vente på en hjemmehjælper. I stedet for at få omsorgspersonalet til at løbe endnu hurtigere, bør vi derfor bruge velfærdsteknologi, der hvor borgerne foretrækker teknologien. Det vil give frihed for den enkelte og frigøre ressourcer til andre opgaver, lyder det fra Klaus Kvorning Hansen.

jos