Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Danske dagtilbud dårligere normeret end norske og svenske

Selv med 1500 flere ansatte i daginstitutionerne, er der stadig markant flere børn pr. voksen i de danske daginstitutioner, påpeger FOA
22. NOV 2011 7.03

Pædagogmedhjælpere og pædagoger i Danmark skal tage vare på en tredjedel flere børn end de ansatte skal i de norske daginstitutioner. Og også i Sverige er der markant færre børn pr. voksen, end der er i Danmark. Det viser en ny sammenlignende analyse af standarder og normeringer for dagtilbud i Danmark og i landene omkring os, som analyseinstituttet Bureau 2000 har foretaget.

- Vi går og tror, at vi har verdens bedste daginstitutioner. Men den holder altså ikke helt stik længere, siger Jakob Sølvhøj, der er formand for FOA's pædagogiske sektor.

Ser vi på den generelle bemanding, er der i Danmark ca. 32 pct. flere børn pr. voksen i forhold til norske daginstitutioner og ca. 13 pct. flere børn pr. voksen i forhold til svenske institutioner.

Indfør grundnomering
- Undersøgelsen råber på, at politikerne bliver nødt til at forholde sig til, hvor mange børn vi kan putte ind i vores institutioner i forhold til den kvalitet, vi gerne vil tilbyde. 1500 ekstra voksne er et skridt i den rigtige retning. Men det er på tide, at vi i Danmark indfører grundnormeringer, så kommunerne ikke kan blive ved med at udhule normeringerne i daginstitutionerne, siger Jakob Sølvhøj.

FOA foreslår, at der i daginstitutioner skal være en grundnormering på højst tre 0-2 årige børn pr. medarbejder, højst seks 3-5 årige børn og højst ti 6-10 årige børn pr. pædagogisk medarbejder. Den enkelte kommune skal efter FOA's forslag fortsat fastsætte normeringerne, men de skal som minimum leve op til den lovfastsatte grundnormering.

Foto: http://www.flickr.com/photos/gsfc/4691434870/sizes/z/in/photostream/

lcl