DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Danmarks Lærerforening: Genåbn de kommunale budgetter

Danmarks Lærerforening: Genåbn de kommunale budgetter

DEBAT KL vurderer, at kommunerne i 2011 har brugt seks milliarder mindre end aftalt med regeringen. Lærernes formand, Anders Bondo Christensen, opfordrer kommunerne til at genåbne budgetterne
2. MAR 2012 14.17

Af Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening.

Over få år har kommunerne nedlagt mere end 4.300 lærerstillinger svarende til otte pct. af alle lærerstillinger. Det er langt mere end faldende elevtal kan forklare. Kommunerne har holdt folkeskolen i en økonomisk skruestik, så eleverne får færre timer, de sidder flere i klassen og den ekstra hjælp til de svage elever er ved at gå fløjten.

Danmarks Lærerforening analyserer hvert år konsekvenserne af kommunernes budgetbesparelser, der bredt har negative konsekvenser for kvaliteten i folkeskolen. Særligt støtten til elever med særlige behov har gentagne gange været udsat for forringelser. Men også lærernes efteruddannelse, lejrskoler m.v. har stået for skud.

Kommunerne har tidligere genåbnet budgetterne midt i et skoleår for at gennemføre akutte besparelser, når de ikke levede op til aftalen med regeringen. Jeg vil klart opfordre kommunerne til at gøre det modsatte. Genåbn budgetterne og stop kvalitetsforringelserne. Jeg vil også opfordre regeringen og KL til at tage sagen op ved forårets økonomiforhandlinger, så vi får en såvel ansvarlig som forsvarlig økonomi i folkeskolen.

Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening.