dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger
Dan Jørgensen godkender Energinet-planer for 28,6 mia. kr.
Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) har godkendt Energinets investerings- og finansieringsplan, der blandt andet afsætter 5,9 mia. kr. til Baltic Pipe-projektet.
Foto: Baltic Pipe Project

Dan Jørgensen godkender Energinet-planer for 28,6 mia. kr.

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) har godkendt Energinets investerings- og finansieringsplan for 2020-2023. Det gælder blandt andet Baltic Pipe og Viking Link-projekterne.
27. AUG 2020 12.26

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) har godkendt Energinets investerings- og finansieringsplan, som har en samlet investeringsramme på 28,6 mia. kr., fremgår det af et aktstykke, som Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har indsendt til Folketingets finansudvalg. 

Energinet er i gang med en række store anlægsprojekter, hvor der er afsat midler til. Det gælder heriblandt Baltic Pipe (5,9 mia. kr.) Viking Link (2,9 mia. kr.), samt igangværende reinvesteringer i elnettet (1,3 mia. kr.).

Energinet kan frit bestemme sammensætningen af finansiering.

Derudover fremgår det af aktstykket, at Energinet er ved at forberede en udskillelse af det samlede distributionsnet til et nyt statsligt gasselskab, hvilket forventes gennemført i løbet af i år.

Det sker i forlængelse af aftalen 'Fremtidig organisering af gasdistribution' mellem den tidligere VLAK-regering, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet anmoder desuden Finansudvalget om, at der ydes statslige genudlån til Energinet inden for en samlet ramme på 4,5 mia. kr. for 2020, hvilket vil være en forhøjelse på 2,5 mia. i forhold til den tidligere låneramme.

esl