Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Damvarmelager i Høje-Taastrup det første af sin art

VEKS og Høje-Taastrup Fjernvarme bag udviklingsprojekt, der op- og aflader lageret 25-30 gange årligt.
23. AUG 2020 12.39

HØJE-TAASTRUP: Et damvarmelager ved Høje-Taastrup skal, når det i 2021 står klar, oplades fra transmissionsnettets varme og afgive varmen til det lokale fjernvarmenet i Høje Taastrup. Det bliver det første af sin art herhjemme.

Det oplyser energiselskabet VEKS, som sammen med Høje Taastrup Fjernvarme etablerer damvarmelageret på 70.000 m3.

Når det fælles lager står klar, vil det bidrage til at udnytte fjernvarmen endnu bedre. Man lagrer fjernvarmen, når den er billig at producere - omvendt udnytter man varmen fra lagret, når den er dyr at producere. 

Det er første gang, man vil anvende denne type varmelager i et af de meget store fjernvarmesystemer i Danmark. Det er et udviklingsprojekt, bl.a. fordi man op- og aflader lageret 25-30 gange årligt - til forskel fra allerede eksisterende, danske sæson- og døgnlagre.

Tilskud fra EU

Lagerprojektet har derfor fået et tilskud på 13 mio. kr. fra EUDP, Energistyrelsens pulje til støtte af udviklingsprojekter.

Lageret bliver et hul gravet i jorden foret med en plastik-liner og med tilhørende isolerende låg. Projektets levetid skal forlænges ved at lave dobbeltliner, og tykkere liner, fordi lageret anvendes i et fjernvarmesystem med højere temperatur over året, end man ser i de solvarmebaserede damvarmelagre i de små decentrale fjernvarmesystemer.

  • Det placeres umiddelbart nord for Holbækmotorvejen på et areal, der i dag anvendes til landbrug.
  • Lageret rummer 70.000 m3 og har en op- og afladningskapacitet på 30 MW.
  • Energimæssigt har anlægget en lagerkapacitet på 3.300 MWh.
  • Lageret bliver foret med en plastliner, der kan tåle 90 grader varmt vand.
  • Den samlede anlægsinvestering udgør 75 mio. kr.

ka