Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Coronaledighed stort set upåvirket af månedsskifte

Ledighedstallene går den rigtige vej trods udviklingen i coronaen.
7. DEC 2020 13.40
TEMA: Corona

Månedsskiftet fra november til december gik nådigt hen over ledigheden, som nu ligger 22.896 over niveauet før coronaen. Det er en smule bedre end foregående månedsskifte, da ekstraledigheden var 23.255, og en del bedre end månedsskiftet før da, da den var 26.066.

Antallet af nytilmeldte ledige som følge af coronaen er også stort set upåvirket af månedsskiftet. Der kom ganske vist 3.164 flere nyledige end gennemsnittet i ugen med månedsskiftet, men ugen forinden kom der 3.631 færre, så slutfacit er et lille bump på kurven og stort set samme niveau før som efter.

Tallen stammer fra Beskæftigelsesministeriet, som dagligt monitorerer beskæftigelsen under coronakrisen.

Udviklingen i antallet af nytilmeldte ledige fremgår af kurverne over artiklen. Den sorte linje øverst viser antallet af nye ledige den pågældende dag, den stiplede linje er gennemsnittet for de seneste fem år, og den røde linje viser, hvor mange ekstra ledige der er kommet under coronakrisen.

De dage, den røde streg dykker under nul, har der været færre ledige end de foregående års gennemsnit.