DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Byggematador sigtet for at rydde fredet klit: Firmaet har bygget ovenpå fortidsminder

Seks gange på fem år har Slots- og Kulturstyrelsen måttet skride ind.
28. SEP 2020 8.12

AALBORG / FEDERIKSHAVN: Fortidsminder er gået tabt, i forbindelse med at virksomheden City-Ejendomme Aalborg igennem de seneste fem år har gennemført anlægsarbejde i det centrale Aalborg. Det vurderer Nordjyllands Historiske Museum ifølge DR Nordjylland.

Ikke mindre end seks gange er firmaet blevet meldt til Slots- og Kulturstyrelsen af Nordjyllands Historiske Museum, erfarer DR Nordjylland

Direktøren for City-Ejendomme Aalborg, Hans Mølgaard Andersen, blev kendt i offentligheden, da han tidligere på året blev sigtet for at have jævnet en fredet klit i Skagen.

Hver eneste gang, Nordjyllands Historiske Museum har klaget, har Slots- og Kulturstyrelsen givet virksomheden et såkaldt standsningspåbud.

Det betyder, at firmaet er blevet beordret til at stoppe deres arbejde, indtil arkæologer har undersøgt, hvad der er blevet fundet.

Men det har ikke altid været tids nok til at undgå skader.

- Konsekvensen har været, at der er gået væsentlige fortidsminder tabt. Det vil sige fortidsminder, hvor vi aldrig får kendskab til, hvilken karakter de har haft, fortæller afdelingsleder for arkæologi på Nordjyllands Historiske Museum Torben Sarauw til DR Nordjylland.

Spilleregler nødvendige

Museets egne arkæologer har undersøgt jorden i de tilfælde, hvor der er blevet givet standsningspåbud til City-Ejendomme Aalborg.

Det er blandt andet såkaldte kulturlag fra middelalderen med rester efter bygningsværker og bolværk, der ifølge museet er gået tabt i forbindelse med City-Ejendomme Aalborgs anlægsarbejde.

Hans Henrik Henriksen (S), der er By- og Landskabs-rådmand, vil nu gå ind i sagen.

- Det er nødvendigt, at vi aftaler nogle spilleregler for de projekter, som City-Ejendomme har i den centrale bykerne i Aalborg, hvor der kan være noget af historisk værdi, siger han og fortsætter:

- Det gør ondt i maven på mig, når jeg hører det her. Jeg synes ikke, det er i orden, at man på den måde sådan set skalter og valter med vores kulturarv.

Seks ud af 11

Slots- og Kulturstyrelsen har siden 2015 udstedt 11 standsningspåbud i alt.

Dermed står Hans Mølgaard Andersen og hans firma altså for over halvdelen af det samlede antal.

DR har gentagne gange forsøgt at få Hans Mølgaard Andersen til at forholde sig til den kritik, som både myndigheder og lokalpolitikere retter mod ham og det firma, han er direktør for.

Han har dog ikke ønsket at deltage i et interview, men har i stedet bedt byggelederen i firmaet, Johnny Tøttrup, om at svare på spørgsmålene.

Han mener ikke, at City-Ejendomme Aalborg er skyld i, at der er gået bevaringsværdigt materiale og fortidsminder tabt, som Nordjyllands Historiske Museum ellers hævder.

- Vi kan ikke se, der er gået noget tabt. Hvis der har været noget, har vi altid stoppet arbejdet og tilkaldt de relevante personer.

"Uretfærdigt"

Han mener, at Nordjyllands Historiske Museum har behandlet City-Ejendomme Aalborg uretfærdigt.

- Min fornemmelse er, at museet kører hårdere på City-Ejendomme. Andre steder i landet har vi en fornemmelse af, at man har et tæt samarbejde med entreprenører og grundejere. Her kommer man pludselig på pladserne og udsteder standsningspåbud, på trods af at de har deres daglige gang på pladserne, siger Johnny Tøttrup til DR Nordjylland.

Sagerne fra Aalborg får nu Nordjyllands Historiske Museum til at foreslå, at det skal være lovpligtigt for bygherrer at lave arkæologiske forundersøgelser i områder, hvor bevaringsværdige ting kan ligge begravet.

- Hvis folk bare graver og bygger i middelalderbyerne, som de har lyst, er det vigtig viden, der går tabt. Det er jo vores allesammens historie, vi på den måde mister, siger Torben Sarau til DR Nordjylland.

ka