Budgetter til borgere med særlige behov overskrides fortsat

Kommunernes regnskaber for 2021 viser fortsat overskridelse af budgetter til børn, unge og voksne med særlige behov.

Selvom budgettet for det specialiserede område skrider, så viser kommunernes regnskab for 2021, at de samlet set, for 11. år i træk, har overholdt budgettet for serviceudgifterne. Faktisk brugte kommunerne 0,2 mia. kr. mindre på service, end end rammen for serviceudgifter gav dem lov til, fremgår det af Vives kommunetal.

Overholdelsen af budgettet hænger dog sammen med, at rammen var blevet forhøjet i forbindelse med håndteringen af covid-19. Når det ikke korrigeres for ekstraudgifterne til covid-19, så overskred kommunerne samlet set deres oprindelige budgetter med 287 kr. pr. indbygger, viser Vives analyse.

Den største budgetoverskridelse er igen på det specialiserede socialområde, der springer i øjnene som det område, hvor kommunerne konsekvent har sværest ved at holde budgettet. Der er tale om betydelige budgetoverskridelser hvert år fra 2017 til 2021 på området for udsatte børn og unge og området for funktionshæmmede, misbrugere og andre voksne med særlige behov.

Forskelle kommunerne imellem

Vives supplerende analyser af tallene viser, at der er store forskelle mellem de enkelte kommuners budgetoverholdelse på det specialiserede område, heunder forskelle på landsdele og den enkelte kommunes tidligere overholdelse af budgettet på området.

Det viser sig også, at de kommuner, der havde problemer med at overholdet budgetterne til udsatte voksne i 2020 også havde problemer i 2021. Det kan både skyldes den stigende efterspørgsel på området og udfordringer ned udgifts- og resultatstyring - fx i forhold til dyre enkeltsager og målgrupper med sammensatte og komplekse behov.

Forkellen på budgetoverskridelserne i kommunerne i kr. pr. voksne med særlige behov i 2021 ses på kortet herunder: