Nyt handicapudspil møder modstand: “Udspillet er blottet for økonomi”

Flere organisationer er skuffede og kritiserer regeringens nye handicapudspil, der skal løfte området.
19. MAJ 2022 14.12

Regeringen vil løfte det specialiserede socialområde med flere tiltag, der skal sikre, at mennesker med behov for højt specialiseret hjælp får den rette støtte. 

Det fremgår af regeringens nye udspil, Et liv med ligeværdige muligheder, som socialminister Astrid Krag (S) i dag har præsenteret. 

Flere organisationer kritiserer dog allerede udspillet og kalder det “skuffende”. KL påpeger, at udspillet er blottet for økonomi. 

Vil inddele område i specialer

I regeringens udspil er et af de helt centrale forslag, at man vil inddele området i omkring 20 faglige specialer for at opbygge en fælles viden, kompetencer og indsatser til personer med ens behov inden for hvert speciale. Derudover vil man stille krav om, om at leverandørerne har de rette kompetencer. 

Målet med opdelingen er at sikre, at de rette tilbud er til stede, og at sagsbehandlere har den nødvendige viden, samt at sikre en ensartet vurdering af behov i kommunernes udredning, visitation og praksis. 

Regeringen foreslår, at nogle leverandører af højt specialiserede tilbud skal udpeges som specialfunktioner, som har den højeste faglige viden på sit felt. Et udsnit af disse specialfunktionerne vil blive udpeget som rådgivningsfunktioner og vil få en forpligtigelse til at rågive og kompetenceudvikle kommunale sagbehandlere og tilbud, samt andre leverandører.

Inddelingen skal ske for at styrke specialiseringen og sikre, at de højt specialiserede tilbud ikke forsvinder eller udvandes. Specialeplanlægningen skal ifølge udspillet gradvist udrulles frem mod 2030. Ifølge udspillet vil regeringen sikre finansieringen af rådgivningsfunktionerne, så specialistviden er tilgængelig for hele landet.

Kommuner og regioner vil med udspillet også få lettere til at etablere de nye specialfunktioner gennem lånemuligheder. 

Regeringen vil desuden afsætte flere penge til at uddanne medarbejdere uden pædagogisk uddannelse på opholdssteder og døgninstitutioner for anbragte børn og unge samt nedsætte en pulje til at opkvalificere medarbejdere på det øvrige socialområde. 

I udspillet lægger regeringen op til at ændre visitationsretningslinjerne og udvikle kommunernes udredningsværktøjer. 

Strukturelt løft

Med udspillet går 100 mio. kr. hvert år til at sikre, at mennesker med behov for højt specialiseret hjælp får den rette hjælp første gang – uanset hvor i landet, de bor, lyder det i en pressemeddelelse. 

Astrid Krag ønsker, at udspillet skal være med til at sikre, at der er tilbud med tilstrækkelig høj specialisering til de forskellige målgrupper. 

- Derfor foreslår vi en ny og stærkere struktur på området, som bevarer og opbygger specialiseret viden, kompetencer og kvalitet i indsatserne – og ikke mindst i den kommunale visitation, siger hun og fortsætter: 

- Vi sagde før valget, at vi ville indføre en specialeplanlægning. Nu er det forberedende arbejde tilendebragt, og jeg ser frem til at forhandle det med partierne. Når vi står med en fuldt udrullet specialeplanlægning, så vil det være et strukturelt løft og et af de største fremskridt for socialområdet ganske længe.

KL kritiserer manglende økonomisk løft

KL mener, at specialeplanen sender et klart signal om, at borgerne kan forvente nye tiltag og øget kvalitet. Men den forventning kan kun indfries, hvis pengene følger med, udtaler Ulrik Wilbek (V), formand for KL’s socialudvalg.

- Regeringen taler forventningerne op hos borgerne, men de er kun realistiske at indfri, hvis vi i kommunerne får de nødvendige midler til opgaven. Lige nu er udspillet blottet for økonomi, men hvis man giver løfter om at hæve kvaliteten, skal der altså følge ressourcer med, siger Ulrik Wilbek.

KL har tidligere advaret om det stigende pres på området, hvor man fra 2020 til 2021 så en stigning på 1,6 mia. kr. i udgifter. Ifølge KL har udviklingen de seneste år været, at området steg med 800 mio. kr. om året, uden at kommunerne fik et økonomisk løft. 

Udspil skuffer

Udspillet kommer på baggrund af en evaluering af handicapområdet, der har været to år undervejs. Regeringen fortæller, at planen med specialeplanlægningen bygger på evalueringens anbefalinger.

Danske Handicaporganisationer mener, at det er positivt, at regeringen vil indføre en specialeplan, men frygter, at det vil få meget lille effekt. Regeringen har skuffende ambitioner, lyder det fra formand, Thorkild Olesen.

- Specialeplanen er et løft af viden på området, men udspillet vil få en meget lille effekt, hvis der ikke bliver set på visitation og økonomi. Hvis kommunerne ikke er forpligtede til at følge eksperternes anbefalinger, kan de bare lade være, ganske som de ofte gør i dag, siger han.

Formand for handicaporganisationen Lev, Anni Sørensen, mener, at det er relevant med en specialeplanlægning af området. Men det vil ikke nytte noget, hvis ikke regeringen er villig til at ændre på kommunernes “visitationsmonopol” og den økonomiske styringsmodel. 

- Det hjælper altså ikke meget, at vi får en specialeplan med fine tilbud med høj kvalitet og faglighed, hvis kommunerne undlader at visitere de borgere, som har behov for tilbuddet. Borgernes skrøbelige retssikkerhed vil være uændret med udspillet. Og med den eksisterende takstfinansiering af tilbuddene, så vil kvaliteten og specialviden i tilbuddene bare fortsætte med at falde – helt som vi har været vidner til siden kommunalreformen, siger hun.

Udspillet lægger op til de kommende forhandlinger om det specialiserede socialområde.

Læs hele udspillet her