Budgetenighed i Norddjurs med uafklaret skatteprocent

Igen i år kaldes budgetaftalen en skitse, blandt andet er det endnu uvist, om skatten sættes 0,2 procentpoint ned.
7. SEP 2021 15.27

TEMA: Budget 2022

NORDDJURS: Et enigt byråd er fulgt i sporet fra sidste år og har formuleret en enighed, der kaldes en budgetskitse, men stedvis undervejs i teksten kaldes en aftale. Et vist skitsepræg har den dog, idet der fx først senere vil blive taget stilling til en eventuel skattenedsættelse.

I givet fald vil den blive på op til 0,2 procentpoint, svarende til de 11,8 mio. kr., som Indenrigsministeriet har givet tilsagn om at ville kompensere delvist i fem år. Norddjurs har desuden fået 12 mio. kr. fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner, og de penge går hovedsagelig til udvidelse af anlæg i 2022.

Norddjurs har efter en periode med svære økonomiske udfordringer været igennem en hestekur for at rette op på det hele, og årets aftale følger den kurs med effektiviseringer: en reservepulje, et ekstraordnært afdrag på gæld og ingen nye lån. Selvom der sker driftsudvidelser på velfærdsområderne, vil der fortsat være et efterslæb, hedder det.

Partierne bag budgetskitsen/-aftalen er Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, De Konservative, SF og Enhedslisten. Budgettet første- og andenbehandles i Norddjurs Byråd henholdsvis 14. september og 12. oktober.

Se budgetaftalen.