DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Budgetenighed i Hovedstaden for første gang siden KV17

Forsinket indhentning af efterslæb får fuldt fokus i 2021.

HOVEDSTADEN: For første gang i denne valgperiode er det et enigt Regionsråd Hovedstaden, der står bag næste års budget. Som årets første regionsbudget, Sjællands, er det præget af coronasituationen.

En indsats, der skulle bringe overholdelsen af forløbstiderne i kræftpakkerne nærmere målet, led et tilbageslag, da coronaen satte dagsordenen i dette forår, og et ellers planlagt delmål på overholdelse af 95 pct. af forløbene og udredning af 70 pct. af patienterne indenfor en måned måtte udskydes. Den indsats vil nu i stedet få fuldt fokus i 2021.

Det skal ske parallelt med, at 2021-budgettet ligesom det foregående budget ikke rummer centrale sparekrav på hospitalerne. I stedet er det overladt til  hospitalsledelserne at foretage nødvendige lokale omprioriteringer.

En gammel aftale om besparelser på det administrative område fastholdes dog, den betyder en besparelse på 60 mio. kr. i 2021 og 80 mio. kr. i 2022.

Partierne bag budgetaftalen er Socialdemokratiet, Venstre, De Konservative, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, De Radikale, SF, Alternativet og Liberal Alliance. Budgettet andenbehandles og besluttes endeligt på regionsrådsmødet 22. september.

 

Se budgetaftalen.