Budgetenighed i Esbjerg igen i år

KORT NYT11. OKT 2021 12.18

TEMA: Budget 2022

ESBJERG: Det ender med tre ud af fire enstemmige budgetter i denne valgperiode, når Esbjerg Byråd senere i dag andenbehandler og endeligt godkender budgetaftalen for 2022. Aftalen bygger videre på 2021-budgettet, der også var enstemmigt, selvom det ikke var aftalt mellem alle.

2022-budgettet er demografireguleret efter seneste befolkningsprognose for budgetåret og opretholder demografireguleringen på samme niveau i overslagsårene, hvad angår ældreområdet, skoler og dagtilbud. Det indgår i aftalen, at demografireguleringen næste år skal justeres efter nye prognoser, hvis økonomiaftale mellem regeringen og KL ellers som forventet tilfører kommunerne flere midler til formålet.

Aftalepartierne bag budgettet er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF, Borgerlisten, De Konservative, Enhedslisten, De Radikale og Esbjerglisten. Sidste år tilsluttede Socialdemokratiet sig først under andenbehandlingen, men i år har alle været med hele vejen.

mk

Se budgetaftalen.