Budget-enighed i Køge, undtagen om tillægsaftale

Enighed sikret ved, at Køge Idrætspark er taget ud i en aftale for sig.

KØGE: Efter en enkelt undtagelse sidste år er Køge tilbage i enstemmighed om budgetaftalen for næste år. Sådan da, for færdiggørelse af Køge Idrætspark er taget ud som et tillægsaftale, som to af de syv budgetaftalepartier står udenfor.

Idrætsparkprojektet har både kommunale og private penge i sig, og de to partier uden for tillægsaftalen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten, frygter, at kommunen vil ende med regningen for den private andel også, skriver sn.dk. Derfor tillægsaftalen, der i realiteten snarere er et forbehold i budgetaftalen, idet det eneste skriftlige, der findes om den, er fire linjer i et regneark.

Selve budgetaftalen rummer på anlægssiden en ny daginstitution om året i den fireårige budgetperiode, og på driften er der 31 mio. kr. årligt til det specialiserede børne- og voksenområde. Pengene skal blandt andet komme fra besparelsesblokke fordelt på de enkelte udvalg for i alt 70 mio. kr. årligt i overslagsårene. 

Aftalepartierne er Socialdemokratiet, Venstre, De Konservative, SF, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, De Radikale samt løsgænger Jeppe Lindberg (eks-LA), i alt 27 byrådsmedlemmer. Alle undtagen DF's to og EL's ene er også med i tillægsaftalen om Køge Idrætspark. Budgettet andenbehandles og besluttes endeligt på byrådsmøde 5. oktober.

 

Se budgetaftalen og tilhørende talmateriale.