DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Bred aftale giver ældre ret til at afvise genoplivning ved hjertestop

I dag er det alene muligt at sige nej tak til genoplivning, hvis man befinder sig i en konkret behandlingssituation eller et sygdomsforløb, som man konkret kan frabede sig at blive genoplivet fra.
21. DEC 2020 12.25

Alle Folketingets partier og Susanne Zimmer (Frie Grønne) har indgået en politisk aftale, der giver ældre borgere ret til på forhånd at kunne sige nej tak til at blive forsøgt genoplivet, når hjertet i en sen alder holder op med at slå, oplyser Sundhedsministeriet.

I dag er det alene muligt at sige nej tak til genoplivning, hvis man befinder sig i en konkret behandlingssituation eller et sygdomsforløb, som man konkret kan frabede sig at blive genoplivet fra. Men ældre, habile mennesker, som ikke er i en aktuel sygdomssituation men blot er alderssvækkede, har i dag ikke mulighed for at takke nej til genoplivning, hvis deres hjerte holder op med at slå. Det er alle Folketingets partier enige om at lave om på.

Derfor vil regeringen fremsætte et lovforslag i næste folketingssamling, som skal indføre en lovsikret ret til fravalg af genoplivning ud fra de principper, som nu er aftalt. Inden da vil sundheds- og ældreministeren inddrage de relevante aktører på området til drøftelser om udformningen af den konkrete model.

Det er en rettighed, som er blevet efterlyst af flere aktører på området, herunder Ældre Sagen. Det Etiske Råd støtter en lovsikret ret til at fravælge genoplivning, og dets vurdering er, at der i dagens Danmark i ikke så få tilfælde finder genoplivningsforsøg sted, som ikke burde være forekommet.

Aftalen er en del af en udmøntning af 56,1 mio. kr. til Det Gode Ældreliv i satspuljeaftalen for ældreområdet 2019 – 2022. Den rummer en række initiativer om at støtte pårørende til svækkede ældre, skabe fællesskaber og bekæmpe ensomhed. 

Elementerne i aftalen:

  • Ret til fravalg af genoplivning ved hjertestop for ældre, habile borgere.
  • Støtte til frivillige vågetjenester.
  • Sundhedsfremme og sund aldring med særligt fokus på ulighed i sundhed og ensomhed.
  • Boligfællesskab for ældre til understøttelse af bekæmpelse af ensomhed.
  • Udbredelse af Cykling uden alder.
  • Særligt fokus på pårørende i Videnscenter for værdig ældrepleje.
  • Bedre kompetencer til at hjælpe pårørende til svækkede ældre.
  • Virksom rehabilitering af ældre.

ka