Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Brandmænd tvinges væk af dagpengeregler

Den første brandmand hos Struer Beredskab måtte den 1. marts 2011 opsige sit brandmandsjob på grund af dagpengereglerne. Nu prøver Struer Beredskab at hjælpe de deltidsledige brandfolk i jagten på et civilt fuldtidsjob

STRUER: Struer Beredskab vil hjælpe ledige brandfolk ud af farezonen – og det handler om at brandfolk, der mister deres ’civile’ arbejde også risikerer at må forlade brandkorpset på grund af dagpengereglerne.

Struer Beredskab er rigtig stolte over at brandmændene vælger at stå til rådighed, og ofte bruge deres fritid og nattetimer på at hjælpe kommunens borgere i nød. Men den aktuelle jobsituation har også sat sit præg på brandmændenes civile jobbeskæftigelse, og flere af deltidsbrandmændene ved Struer Beredskab er derfor ledige.

Max 30 uger med ild og røg
Brandmænd, der mister deres normale fuldtidsjob, kan ifølge dagpengesystemets 30 ugers-regel få supplerende dagpenge i sammenlagt 30 uger – altså i de uger hvor der er udkald til brand. Det betyder at de timer, brandmanden løber til brand og øvelser bliver modregnet i hans dagpenge på ugebasis.

Efter de tilsammen 30 uger er det slut med de supplerende dagpenge. Er brandmanden i løbet af ugen blot ude til en enkelt falsk alarm i nattetimerne, mister han retten til dagpenge for hele ugen. Altså må han arbejde gratis eller sige farvel til beredskabet.

- Vi har tidligere kontaktet Beskæftigelsesministeriet for at høre, om der gælder særlige undtagelser for deltidsbrandfolk, der jo udfører en livsvigtigt samfundsopgave, men det gør der ikke, siger beredskabschef for Struer Beredskab, Birgitte Buskov.

CV og anbefalinger
Det eneste Struer Beredskab kan gøre, er at hjælpe brandfolkene til et fuldtidsjob igen. Og det forsøger beredskabschef Birgitte Buskov ved at lægge anbefalinger og deres CV’er på kommunens hjemmeside, så potentielle arbejdsgivere nemmere kan se, hvad det særlige er ved brandmænd af rette støbning.

På www.struer.dk under Akut, brand og beredskab kan man blandt andet læse at brandmændene er trofaste medarbejdere, der er vant til at arbejde i pressede situationer, er gode til at hjælpe og ved noget om sikkerhed og materiel.

 - Det er ikke kun vores ledige brandmænd, der har brug for at komme tilbage i job. Det er en fælles interesse – for set fra Struer Beredskabs side svækkes beredskabet, når en brandmand er tvunget til at sige op på grund af reglerne. Kollegaerne er nødt til at tage ekstra vagter, indtil nye er ansat og uddannet, og det er ikke altid lige nemt at finde aspiranter til brandmandsjobbet, siger Birgitte Buskov og tilføjer at nye folk skal uddannes gennem et halvt år, inden de kan indgå på lige vilkår med de øvrige brandmænd.

- Det er prisværdigt at Beredskabschefen på den måde gør en ekstra indsats. Men lovgivningen bør ændres. Ellers risikerer vi at ødelægge en mangeårig tradition med deltidsbrandmænd, siger Niels Viggo Lynghøj (S), der ud over at være borgmester også er formand for Beredskabskommissionen i kommunen.

mou