dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger

Borgmester kritiserer Planklagenævn og minister i vindmølle-sag

Borgmester i Vesthimmerland Kommune Per Bach Laursen (V) kritiserer nævn for at kassere hel vvm-undersøgelse og for manglende vejledning. Han savner fortsat svar og hjælp fra Christiansborg.

Et halvt år efter at vindmøllerne på Thorup-sletten blev taget i brug, har Planklagenævnet underkendt den vvm-redegørelse, der lå til grund for projektet.

Ifølge nævnet har Jammerbugt og Vesthimmerland kommuner ikke taget tilstrækkeligt hensyn til fuglene blå kærhøg og rørhøg i deres vvm-undersøgelse. 

Det har fået Planklagenævnet til at underkende den samlede vvm-redegørelse, hvilket frustrerer Per Bach Laursen (V), borgmester i Vesthimmerland. 

Han er uforstående over for, at man har underkendt den samlede redegørelse, hvorfor de to kommuner nu skal gå hele processen om igen i stedet for blot redegørelsen for fuglene. 

- Der bliver udelukkende refereret til fuglearterne, og hvorfor skal alle de andre elementer også underkendes? spørger Per Bach Laursen.

Vesthimmerland og Jammerbugt kommuner er nu i dialog om, hvordan de skal fortsætte herfra. Der mangler dog retningslinjer fra Planklagenævnet, kritiserer Per Bach Laursen.

Selvom kommunernes arbejde er blevet underkendt af nævnet, afviser borgmesteren, at det er, fordi kommunerne ikke har kompentencerne til opgaven. 

- Vi besidder helt bestemt de kompentecer, vi har brug for til at lave de her undersøgelser. Men det er, som om Planklagenævnet arbejder på en anden måde nu end tidligere, siger Per Bach Laursen. 

Hvad vil vi med den grønne omstilling?

Det er endnu uklart, hvad der kommer til at ske de 18 vindmøller på Thorup-sletten, og om nogle af vindmøllerne skal tages ned eller stå stille noget af tiden for at skabe bedre forhold for fuglene.

Kommunerne har lidt tid til at gennemgå sagen, hvorefter der skal afholdes møder i begge kommuner i næste uge om det kommende forløb. 

Per Bach Laursen mener dog, at man efterhånden må spørge sig selv om, hvad man vil med den grønne omstilling. Tidligere er det stort anlagte Nørrekær Enge blevet bremset af hensyn til damflagermus i området. 

- Før i tiden var det støjgener fra vindmøller eller lugtegener fra biogasanlæg, som var problemet, men nu er det ofte biodiversitet, som er en stor forhindring for opstillingen af vindmøller og solceller, siger Per Bach Laursen. 

Borgmesteren understreger, at han har en forståelse for, at der også skal tages hensyn til dyrelivet, men han påpeger, at der mangler en klar retning for den grønne omstilling.

Han påpeger desuden, at hvis det ikke kan lade sig gøre med den grønne omstilling i en kommune som Vesthimmerland, hvor der er "god plads mellem husene", bliver det svært at komme i mål med 2030-målene for Danmark og for kommunerne. 

- Det er interessant som et byråd at være med til at sætte en større dagsorden end det, vi normalt beskæftiger os med. Vi kan være med til at lave et grønt aftryk på verden. Men med den seneste udvikling ved jeg ikke, hvordan vi skal nå klimamålene, siger en frustreret borgmester.

Per Bach Laursen og byrådet i Vesthimmerland har henvendt sig til klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) før jul, men har endnu ikke hørt tilbage.