Lægeforenings-undersøgelse:
Børne- og ungdomspsykiatrien er i kritisk tilstand

I en ny undersøgelse fra Lægeforeningen fortæller stort flertal af respondenterne om utilstrækkelig behandling, forværrede vilkår og for få sengepladser i børne- og ungdomspsykiatrien.
9. JUN 2022 15.30

I en rundspørge til knap halvdelen af alle læger i børne- og ungdomspsykiatrien erklærer 90 pct. sig enige i, at deres patienter ville have haft mindre alvorlige sygdomsforløb, hvis behandlingen var startet tidligere, skriver Dagbladet Information.

I alt 163 læger på landets børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger har svaret på undersøgelsen, som Lægeforeningen har foretaget. 90 procent af dem er altså enige eller meget enige i, at en betydelig del af deres patienter med psykiske lidelser ville have haft et mindre alvorligt sygdomsforløb, hvis det havde været muligt at begynde behandlingen tidligere.

Derudover mener 78 pct., at vilkårene er blevet forværret eller væsentligt forværret i løbet af de seneste to år. Og 70 pct. af respondenterne er uenige eller meget uenige i, at der er nok sengepladser til alle patienter med behov for indlæggelse. Lægeforeningens formand Camilla Rathcke er rystet over tallene.

-Jeg synes, det er en grundlæggende falliterklæring for et velfærdssamfund som vores, at vi ikke kan tage hånd om de børn og unge, der har det sværest, siger hun til avisen.

Tal ryster - men undrer ikke

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskabs forperson Nina Tejs Jørring genkender undersøgelsens resultater fra sin og andre medlemmers arbejdsvirkelighed.

- Tallene undrer mig desværre ikke. Det står så galt til. Der er udbredt frustration over, at vi bruger det meste af vores knappe tid på at udrede og diagnosticere og næsten ingen tid har til at behandle, og den frustration er kun vokset de seneste år, siger hun.

Af undersøgelsen fremgår det, at der er en statistisk usikkerhed på omkring syv procentpoint. Men tallene er stadig overvældende, mener Lægeforeningens formand Camilla Rathcke.

- Det er knap halvdelen af alle speciallæger på landets børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger, som har svaret på undersøgelsen. Tilbagemeldingen fra dem er af en sådan karakter, at selv hvis vi trak usikkerheden fra, så ville tallene stadig være alvorlige. Vi står med et ret klart udtryk for, at de faktiske forhold er vanskelige, siger hun til Information.

cwa