Blåt stempel til at genoprette historisk kanal
Det skal være muligt at sejle gennem kanalen fra havnen i Løgstør i nord til svajebassinet ved Lendrup.
Foto: Vesthimmerlands Kommune

Blandt de største fortidsminder:
Blåt stempel til at genoprette historisk kanal

Slots- og Kulturstyrelsen har givet dispensation til at reetablere og genoprette Frederik d. VII’s Kanal ved Løgstør.

VESTHIMMERLAND: Midt i februar blev ansøgningen til fra Slots- og Kulturstyrelsen sendt afsted og her tre måneder efter står Vesthimmerlands Kommune nu med en afgørelse, som armene er i vejret over. Den 4,5 kilometer lange kanal, som går fra havnen i Løgstør i nord til svajebassinet ved Lendrup i syd, er med dispensationen nemlig ét skridt tættere på at blive reetableret og genoprettet, oplyser kommunen.

Det fremgår blandt andet af afgørelsen fra Slots- og Kulturstyrelsen, at projektet vil give en mere direkte og visuel oplevelse af Frederik d. VII’s kanal:

"Slots- og Kulturstyrelsen er endvidere af den opfattelse, at projektet samlet set vil bidrage til et markant og synligt løft af formidlingen af fortidsmindet. I den forbindelse har styrelsen i udpræget grad lagt vægt på at kanalen atter bliver sejlbar og ikke mindst – som et afgørende punkt – at det ved genåbningen af udsejlingen ved Lendrup, bliver muligt at sejle gennem kanalen som oprindeligt tiltænkt, således at sejlere og andre besøgende meget direkte og visuelt kan opleve Frederik d. VII’s kanals oprindelige funktion."

Limfjordsmuseet i Løgstør har i en årrække arbejdet med projektet omkring kanalen, og i 2018 traf byrådet en principbeslutning om at arbejde aktivt for retablering, funktionsgenoprettelse og bevaring af kanalen. Det særdeles grundige og gennemarbejdede projekt, hvor der er taget hensyn og forbehold for detaljerne, blev også fremhævet i afgørelsen fra Slots- og Kulturstyrelsen – bl.a. de historiske og kulturarvsmæssige hensyn til fortidsminderne og den fremtidige drift.

Vigtig sten på vejen

- Da vi søsatte ambitionerne om at reetablere Frederik d. VII’s kanal, vidste vi godt, at der ville komme flere bump på vejen. Og her må vi i særdeleshed sige, at Slots- og Kulturstyrelsens dispensation er en meget vigtig sten at få ryddet af vejen med målet om at genåbne kanalen. Så vi er naturligvis ekstremt glade for den udvikling, siger borgmester Per Bach Laursen (V).

- Der er tale om en utvetydig og massiv opbakning fra Slots- og Kulturstyrelsen, og det er min klare vurdering, at det vil få en afgørende betydning. I styrelsens tilladelse bakker de jo ikke bare op - de definerer faktisk kanalen, som et af ”landets største og mest spektakulære, beskyttede fortidsminder”. Det vidste vi jo godt på disse kanter, men det er svært at underdrive vigtigheden af at få det blå stempel fra staten, siger museumsdirektør på Limfjordsmuseet, Anders Bloksgaard.

Det næste step er en dialog med Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen. Men også her har styregruppen en god mavefornemmelse. En reetablering og funktionsgenoprettelse af det fredede fortidsminde vil nemlig få en markant og positiv effekt på områdets natur. Alene det at få genskabt den historiske åbning ud i Limfjorden vil resultere i en frisk vandgennemstrømning i kanalen og gøre en ende på årtiers iltfattige forhold i det gamle havneanlæg i Lendrup.

ka