Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Billigere varme på vej i Ringsted

Ringsted Forsyning er klar til at overtage Ringsted Kraftvarmeværk fra Dong Energy
KORT NYT28. NOV 2011 11.20

RINGSTED: Ringsted Forsyning er klar til at overtage Ringsted Kraftvarmeværk fra Dong Energy - sandsynligvis med billigere fjernvarme til følge.

Da kraftvarmeanlægget blev opført, var det med klausulen om, at Ringsted Kommune skulle overtage anlægget fra Dong Energy i 2016. En overtagelse, der allerede nu kommer på tale, oplyser Dagbladet Ringsted.

Dong Energy har besluttet at afhænde alle decentrale kraftvarmeværker.

Sagen er blvet behandlet som et lukket punkt på byrådets seneste møde, og Dagbladet Ringsted oplyser, at en handel er nært forestående. Med købet vil det kommunale Ringsted Forsyning blive i stand til at levere billigere fjernvarme til kunderne i området.

ka