Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Behov for socialpædagogisk uddannelse

Socialpædagogerne ønsker en ny uddannelse, som skal rette op på mangler i pædagoguddannelsen

KØBENHAVN: En ny evaluering af pædagoguddannelsen, som Uddannelsesministeriet netop har fået gennemført af Rambøll, viser blandt andet, at det socialpædagogiske fagområde ikke fylder meget i uddannelsen, og at de færdige pædagoger derfor ikke i tilstrækkelig grad føler sig rustet til det socialpædagogiske arbejdsområde.

Socialpædagogernes formand Benny Andersen hæfter sig ved, at både de studerende, underviserne og praktikstederne giver udtryk for et ønske om mere specialisering i uddannelsen:

- Meldingen om, at der er brug for, at vi skærper specialiseringen i uddannelsen sådan at dimittenderne i højere grad er rustet til det socialpædagogiske arbejdsområde, flugter fint med vores egne undersøgelser, siger han.

Ny uddannelse
Socialpædagogernes fagforening gennemførte i 2011 en undersøgelse blandt ledere og mellemledere på socialpædagogiske arbejdspladser, og den peger på behovet for en selvstændig socialpædagogisk uddannelse. 

- De selvskadende unge, de hjerneskadede og de misbrugte børn har brug for, at vi her og nu styrker indsatsen. Derfor vil vi anbefale, at ministeren og Folketinget iværksætter en selvstændig socialpædagogisk uddannelse nu, siger Benny Andersen.

Det er i dag ca. en tredjedel af den pædagogiske arbejdsstyrke, der får ansættelse på en socialpædagogisk arbejdsplads.

bi