Aarhus-forsøg:
Bedre tid til sagsbehandlere gavner både familier og kommunekassen

Projekt Tættere på Familien giver kortere sagsbehandling og bedre tid for socialrådgiverne til at følge børn med handicap og deres familier.

AARHUS: I Aarhus Kommune har socialrådgivere i projekt Tættere på Familien fået bedre tid til at møde og følge børn med handicap og deres familier. Det forkorter sagsbehandlingstiden og skaber værdi for både familier og rådgivere, viser en ny evaluering fra Metodecentret.

Socialrådgiverne skal tættere på det enkelte barn med handicap og barnets familie. Det er udgangspunktet i Tættere på Familien, som startede som et pilotprojekt på børnehandicapområdet i Aarhus i 2016. Her var erfaringerne, at større inddragelse af familierne, færre familier per rådgiver og et løbende fokus på faglig sparring skabte større kvalitet i sagsbehandlingen og et bedre samarbejde mellem familie og rådgiver. 

Derfor blev projektet i 2020 udvidet til halvdelen af sagerne på børnehandicapområdet. Metodecentret har fulgt projektet tæt, og en ny evaluering viser, at den gode relation til familierne fra pilotprojektet er fastholdt efter udvidelsen, og at sagsbehandlingstiderne for familierne i projektet er forbedret markant.

Evalueringen viser også positive tendenser i de nye familiers oplevelse af inddragelse, kommunikation og kendskab til familien, men resultaterne er ikke på samme niveau som i pilotprojektet. Alligevel er der stor inspiration at hente i projektet, mener leder af Metodecentret Simon Østergaard Møller, der peger på, at udvidelsen af projektet kan være påvirket af både coronapandemien og en intern organisationsændring.

Besparelse

- Tættere på Familien er først og fremmest en investering i familierne, men det også et projekt med økonomisk potentiale. Med et bedre kendskab til familierne og deres behov kan vi arbejde mere forebyggende inden udfordringerne og udgifterne vokser sig store, siger rådmand Anders Winnerskjold (S).

Det treårige pilotprojekt medførte en besparelse på 6,3 millioner kroner, og den økonomiske analyse af udvidelsen er også lovende. Efter to år har udvidelsen medført et merforbrug, men da udgiftsstigningen alene trækkes af første år, forventes Tættere på Familien igen at skabe et positivt økonomisk resultat over tre år.

Læs evalueringerne af Tættere på Familien – Fra pilotprojekt til drift (2022) - og af pilotprojektet Tættere på Familien - fra et familie- og rådgiverperspektiv (2020).

  • Tættere på Familien er en investeringsmodel på børnehandicapområdet. Modellen indebærer aktiv inddragelse og hyppig kontakt med familierne, et tilpasset sagstal og et kontinuerligt fokus på faglig sparring og udvikling for socialrådgiverne.
  • Rådgiverne har et tæt samarbejde med de øvrige aktører i barnets hverdag og sikrer et stort fokus på familiens og barnets egne ønsker, ressourcer og kompetencer.
  • Projektet løber foreløbigt til udgangen af 2022.