Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Barsel må ikke udskyde jubilæum

Ligebehandlingsnævnet har givet en dagplejer ret i, at det er forskelsbehandling på grund af køn, når en barselsperiode udsætter jubilæum
16. JUN 2011 13.19

En dagplejer havde været kommunalt ansat siden 1985 og troede, at hun havde 25 års jubilæum i 2010. Men kommunen havde ikke medregnet en periode i 1994/1995, hvor hun efter aftale havde været på børnepasningsorlov, i hendes jubilæumsanciennitet. 

Kommunen mente, at dagplejeren først havde 25 års jubilæum i marts 2011, men hun klagede sin sag. Ligebehandlingsnævnet fandt siden, at kommunen havde handlet i strid med ligebehandlingsloven.

Det hedder i bemærkningerne: 'Ligebehandlingsnævnet finder, at det må lægges til grund, at den væsentligste andel af dem, der holder børnepasningsorlov, er kvinder. Det vil derfor ramme kønsskævt, at en del af orloven ikke medregnes i ancienniteten. Det vil således typisk være kvinder, der får udskudt deres jubilæum.

Nævnet finder på den baggrund, at der er påvist faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at klager har været udsat for indirekte forskelsbehandling på grund af sit køn.