Ankestyrelsen: Kommuner straffer kontanthjælpsmodtagere for hårdt
Kontanthjælpsmodtagere, der udebliver fra møder, skal ikke nødvendigvis trækkes i deres ydelse.
Foto: Mads Jensen, Ritzau Scanpix (arkiv)

Ankestyrelsen: Kommuner straffer kontanthjælpsmodtagere for hårdt

Hvis borgerne havde klaget, ville 53 pct. af afgørelserne blive underkendt, viser gennemgang af sager fra ti kommuner. I Odense og Vejle var 10 af 11 afgørelser forkerte.

Kommunerne har alvorlige problemer med at træffe rigtige afgørelser i sager, hvor en kontanthjælpsmodtager bliver sanktioneret for at udeblive fra tilbud eller jobsamtaler. Det viser en gennemgang, som Ankestyrelsen har foretaget af 95 sager fra ti kommuner.

Den viser, at styrelsen ville ændre eller hjemvise afgørelsen i over halvdelen af sagerne, hvis borgerne havde klaget over dem.

Undersøgelsen er lavet i København, Aarhus, Odense, Aalborg, Vejle, Næstved, Gladsaxe, Guldborgsund,  Syddjurs og Aabenraa kommuner.

Værst stod det til i Odense og Vejle, som begge ifølge Ankestyrelsen ville have fået ændret 10 ud af de 11 undersøgte afgørelser, hvis det var en klagesag. Omvendt fandt styrelsen, at 10 af 11 afgørelser i Københavns Kommune var korrekte, mens den sidste ville være blevet hjemsendt til yderligere behandling.

Nye regler

1. januar 2020 trådte nye regler i kraft på området, som skulle forenkle og skærpe sanktionsreglerne - dels for at gøre det nemmere for kommunerne at administrere reglerne, dels for at styrke kontrollen med snyd.

Men i erkendelse af, at nogle borgere er så udsatte, at det ikke bringer dem tættere på arbejdsmarkedet at blive sanktioneret (trukket i ydelse), blev det samtidig aftalt, at Ankestyrelsen skulle lave en såkaldt praksisundersøgelse i 2021, 2022 og 2023 for at følge, hvordan kommunerne bruger reglerne. Det er den første af disse undersøgelser, der nu viser, at kommunerne for ofte bruger reglerne forkert.

Ifølge loven skal kommunerne tage særligt hensyn til aktivitetsparate borgere, altså borgere, som udover ledighed har problemer med fx misbrug, psykisk sygdom og/eller hjemløshed. Der skal tages hensyn til, om der er andre rimelige grunde til at udeblive fra tilbud eller jobsamtaler end dem, der normalt opfattes som rimelige grunde.

Ankestyrelsen konstaterer, at kommunerne ofte har forsømt at forholde sig til, om disse andre rimelige grunde eksisterer, om en sanktion vil bringe vedkommende tættere på arbejdsmarkedet, og om kommunen har udtømt alle rimelige muligheder for at komme i personlig kontakt med borgeren.

I forhold til de forvaltningsretlige regler har de undersøgte kommuner alle overholdt reglerne om partshøring og klagevejledning. Til gengæld er der udfordringer med at sørge for at oplyse og begrunde sagerne tilstrækkeligt, fx om sygdom spiller ind. 

Nyt team i Odense

I Odense er undersøgelsen resulteret i flere tiltag. Der er bl.a. oprettet et sanktionsteam til at sikre ensartede arbejdsgange for de aktivitetsparate, når der sanktioneres, og konklusionerne og anbefalingerne fra Ankestyrelsen er gennemgået med alle relevante afdelinger. 

Tiltagene behandles på beskæftigelses- og socialudvalgets møde tirsdag og fremgår af dagsordenen.

 

Læs mere om undersøgelsen incl. gode råd her.

Find hele rapporten her.