Ankestyrelsen: Holstebro burde have partshørt plejefamilie

Plejefamilie blev opsagt, men får nu medhold i, at de skulle være hørt først.

HOLSTEBRO: Som plejefamilie er man ikke ansat, men må anses for at være selvstændigt erhvervsdrivende, og kommunen har lov at opsige kontrakten med familien, hvis vilkårene i den ikke anses for overholdt. 

Med den begrundelse afviste Holstebro Kommune, at en plejefamilie burde have haft adgang til partshøring, før en familieplejekontrakt blev opsagt. Men det er Ankestyrelsen ikke enig i, fremgår det af en udtalelse.

Sagen handler om en plejefamilie, som i maj 2021 fik opsagt sin plejekontrakt for et barn, efter at Socialtilsyn Midt havde meddelt kommunens familiesektion, at familien ikke kunne varetage barnets behov for støtte.

"Henføres til familien" eller ej?

Ankestyrelsen og kommunen er enige om, at der er generelt er pligt til at høre plejefamilier, hvis en kontrakt bliver opsagt på grund af forhold, "der kan henføres til plejefamilien". 

Men i Holstebro har praksis været, at man ikke partshører, hvis opsigelsen skyldes en vurdering fra socialtilsynet om, at plejefamilien ikke kan varetage det konkrete barns behov. Og det er ikke i overensstemmelse med forvaltningslovens regler, vurderer Ankestyrelsen.

For når socialtilsynet vurderer, at en familie ikke kan varetage det konkrete barns behov, vil det ofte kunne henføres til plejefamilien. Derfor skal kommunen foretage en konkret vurdering, om familien skal partshøres, og det burde den have været i dette tilfælde, vurderer Ankestyrelsen. 

Kommunen begrundede nemlig opsigelsen med, at en børnepsykologisk undersøgelse fandt det "svært at få øje på, hvornår der nurses, og hvornår der presses på for [C]s udvikling", og at der i en længere årrække havde været samarbejdsvanskeligheder mellem plejefamilien og både barnets biologiske netværk og kommunens familiesektion.

Desuden havde kommunen henholdt sig til en landsretsdom, som Ankestyrelsen fandt irrelevant i den konkrete sag.

Sagen var rejst af Socialpædagogernes Landsforbund, og udtalelsen kan læses her.

ak