dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger

Ombudsmanden får styrelse til at ændre praksis:
Ankestyrelsen genoptager sager efter hjemløse-sag

Bevisvurderingen bliver nu ændret i forhold til opholdskravet i uddannelses- og kontanthjælpssager.
6. AUG 2020 12.53

En række borgere, der har fået afslag på kontanthjælp, fordi de efter Ankestyrelsens opfattelse ikke kunne dokumentere, at de har været i Danmark i en tilstrækkelig lang periode, får nu genoptaget deres sager.

Det sker efter, at styrelsen på baggrund af en ombudsmandsudtalelse har besluttet at ændre praksis, oplyser Ombudsmanden.

For at få uddannelses- eller kontanthjælp skal man kunne dokumentere, at man lovligt har opholdt sig her i riget i sammenlagt ni ud af ti år - tidligere syv ud af otte år. Kan man ikke det, vil man få den lavere selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse (tidligere integrationsydelse).

Ankestyrelsen vil fremover – og i overensstemmelse med udtalelsen fra ombudsmanden – lægge større vægt på en samlet vurdering i forhold til, om der er reel grund til at tro, at en borger har været udrejst af landet.

Ankestyrelsen vil i den forbindelse ikke lægge samme afgørende vægt som tidligere på, om en borger kan fremvise konkret dokumentation for ophold i Danmark i de enkelte kalendermåneder i hele den relevante periode.

Svært at dokumentere måned for måned

- Det er i mine øjne meget positivt, at Ankestyrelsen ændrer sin praksis, så styrelsen anlægger en helhedsvurdering på baggrund af sagens samlede oplysninger. Borgere, der har en livsførelse og livssituation med en skrøbelig social tilknytning til samfundet, kan i sagens natur have meget svært ved at dokumentere ti år tilbage måned for måned, at de har været her i landet, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

I 2018 behandlede ombudsmanden en sag om en hjemløs mand, der ikke ved skriftlige kilder eller registreringer kunne dokumentere, at han havde opholdt sig i Danmark i hele perioden. Derfor mistede han sin kontanthjælp og kom på den væsentligt lavere integrationsydelse.

Manden mente imidlertid, at vidner kunne bekræfte, at han havde været i Danmark. Ved ombudsmandens mellemkomst indhentede Ankestyrelsen erklæringer fra vidnerne, og på den baggrund fik manden alligevel ret til kontanthjælp.

I en senere klagesag hos ombudsmanden havde en borger folkeregisteradresse i et værelse i Danmark. Han kunne dog ikke på andre måder dokumentere, at han i hele perioden havde opholdt sig i Danmark. Derfor havde han mistet sin kontanthjælp. Under ombudsmandens behandling af sagen fremskaffede borgeren yderligere dokumentation, der førte til, at han fik kontanthjælp.

På baggrund af de to sager rejste ombudsmanden en generel sag. Læs ombudsmandens redegørelse her og Ankestyrelsens brev til Ombudsmanden (åbner i PDF).

ka