Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Alternativ pleje af fortidsminder: Afbrænding

Hvordan beskytter man bedst fortidsminder - som f.eks. en gravhøj - mod tilvoksning? Kalundborg vil nu forsøge sig med en metode, der kan virke brutal - afbrænding - men det er en virksom metode

KALUNDBORG: - Baggrunden for, at Kalundborg Kommune vil forsøge sig med denne alternative plejemetode, er de gode erfaringer, som er blevet gjort ved nogle forsøg på jyske gravhøje. Forsøgene viste, at afbrændingen havde en positiv effekt på den specielle og efterhånden sjældne overdrevsflora, som tidligere trivedes på fortidsminderne med deres tørre og næringsfattige jord. Det fortæller biolog Michael Torp, Kalundborg Kommune.

Ændrede driftsformer i landbruget med mindre afgræsning samt luftbåret forurening med næringsstoffer, har fremmet de mere næringskrævende planter på bekostning af arter som Tjærenellike, Almindelig Kongepen, Håret Høgeurt og Nikkende Kobjælde.

- Ved en hurtig, overfladisk afbrænding skabes forhold, der begunstiger lave urter frem for vedplanter og grove græsser, og de mest nøjsomme planter kan med tiden vinde noget af det tabte terræn tilbage siger Peter Jannerup, også biolog Kalundborg Kommune.

Det er et af de store fortidsminder i kommunen, Bavnetop ved Tømmerup, som ligger ud til Holbækvejen, der skal stå model til afbrændingen.

- Bavnetop er fundet velegnet bl.a. fordi der ikke er træer på, og fordi der ikke er stendysse eller randsten, som kan tage skade af varmen. Vej, Park og Ejendom har forhørt sig både hos Kalundborg Museum og hos Kulturarvstyrelsen og fået grønt lys til afbrændingen. Ejeren af fortidsmindet er positiv overfor siger Michael Torp.

Afbrændingen foretages i løbet af de næste par uger  - alt efter vejrsituationen, og brandmyndighederne vil behørigt blive varslet.

mou