Ombudsmand kritiserer :
Alt for lang ventetid på klagesager om indsigt egen patientjournal

KORT NYT30. MAJ 2022 9.22

Styrelsen for Patientklagers gennemsnitlige sagsbehandlingstid i klagesager om aktindsigt efter sundhedslovens kapitel 8 var på 12,4 måneder i perioden fra starten af 2021 og frem til udgangen af 1. kvartal 2022. Det viser en undersøgelse, som ombudsmanden har foretaget.

Styrelsen har forklaret, at det blandt andet skyldes en ophobning af sager i forbindelse med udflytning af styrelsens opgaver i 2018 samt udlån af medarbejdere til andre dele af koncernen under corona. 

Ombudsmandens undersøgelse viser imidlertid også, at sagsbehandlingstiderne er begyndt at falde. Sagsbehandlingstiden i de verserende sager var pr. 1. april 2022 i gennemsnit 6,1 måneder. Ombudsmanden vil i 2023 bede om en ny status for styrelsens sagsbehandlingstider.

ka